Schouwing en certificaat van deugdelijkheid

Changed
12/01/2023

Wilt u een pleziervaartuig (bijvoorbeeld een waterscooter, zeilboot of jacht) bedrijfs- en beroepsmatig gebruiken, dan moet u het technisch laten schouwen. Het bewijs van deze technische schouwing is het certificaat van deugdelijkheid en wordt automatisch toegevoegd aan uw registratieaanvraag. Het certificaat is zowel voor binnenwateren als voor de zee verplicht.

Zonder wijzigingen is een certificaat van deugdelijkheid normaal vijf jaar geldig. Voor pleziervaartuigen op zee met een romplengte van meer dan 24 meter gelden andere regels en bepalingen.

Wanneer aanvragen?

Belgische registratie van uw pleziervaartuig

Nadat u de registratiebrief voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik online aangevraagd hebt, ontvangt u automatisch een uitnodiging om het certificaat van deugdelijkheid aan te vragen.

Als u, voor u de registratieaanvraag indient, meer informatie over het certificaat van deugdelijkheid wilt, kunt u eerst met de dienst Schouwingen contact opnemen.

Buitenlandse registratie van uw pleziervaartuig

U moet een Belgisch certificaat van deugdelijkheid aanvragen als u:

  • uw vaartuig bedrijfs- en beroepsmatig wilt gebruiken in Belgische wateren en
  • voor uw vaartuig geen gelijkwaardig buitenlands certificaat hebt

Het certificaat van deugdelijkheid is dan alleen geldig in de Belgische wateren.

Pleziervaartuig met uniebinnenvaartcertificaat

Als u uw vaartuig met een uniebinnenvaartcertificaat bedrijfs- en beroepsmatig gebruikt, moet u voor de Belgische wateren een certificaat van deugdelijkheid aanvragen. Deze vaartuigen moeten aan extra technische vereisten voldoen.

Hoe aanvragen?

U vraagt het certificaat van deugdelijkheid aan bij de dienst Scheepvaartcontrole pleziervaart (yachting@mobilit.fgov.be). U krijgt dan verdere informatie over de stappen die u moet ondernemen voor de schouwing.

Kostprijs

De tarieven bij een verlenging zijn lager dan bij de eerste schouwing. Bij een schouwing in het buitenland moet u rekening houden met bijkomende tarieven voor de reistijd.

Goed om te weten: een certificaat van deugdelijkheid is gratis voor pleziervaartuigen voor kleinzeilerij. Dat is een pleziervaartuig:

  • zonder motor
  • zonder kajuit
  • met zeil
  • met een romplengte van 6,5 meter of minder

Valt uw vaartuig onder die categorie? Vermeld in dat geval uitdrukkelijk in uw aanvraag dat het om kleinzeilerij gaat.

Tarieven per certificaat voor schouwing vaartuig zonder klassecertificaat (geïndexeerde bedragen voor 2023)
Lengte vaartuig Eerste onderzoek (in euro) Herkeuring (in euro)
Kleiner of gelijk aan 20 meter 456 228
Groter dan 20 meter 607 303
Schouwing in het buitenland: bijkomende tarieven per uurblok voor de volledige reistijd (heen en terug, geïndexeerde bedragen voor 2023)
Reistijd Maandag tot en met zaterdag (in euro) Zon- en feestdagen (in euro)
Minder of gelijk aan 4 uur 126 188
Meer dan 4 uur
Minder of gelijk aan 8 uur
251 375
Per begonnen uur boven de 8 uur 47 63
Maximaal per etmaal 437 630

 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart

E-mail : yachting@mobilit.fgov.be
Telefonisch :

  • +32 (0)2 277 45 02
  • +32 (0)2 277 45 03
  • +32 (0)2 277 35 54

Maandag, woensdag en donderdag tussen 9 en 11.30 uur