Grote pleziervaartuigen binnenwateren

Changed
13/02/2024
 • Wanneer u met een groot pleziervaartuig op binnenwateren vaart, moet u een aantal documenten aan boord hebben:

  • een uniebinnenvaartcertificaat
  • een meetbrief
  • een certificaat van deugdelijkheid (bij bedrijfs- en beroepsmatig gebruik op Belgische binnenwateren)

  Onder grote pleziervaartuigen die een uniebinnenvaartcertificaat moeten hebben, vallen vaartuigen :

  • met een lengte van 20 meter of meer en/of
  • waarvan het volume, dat wil zeggen lengte (L) x breedte (B) x diepgang (T), groter is dan 100 m³

  Onder grote pleziervaartuigen die een meetbrief moeten hebben vallen alleen de vaartuigen met een romplengte van 20 meter of meer. 

  Onder binnenwateren vallen de zones 1, 2 en 3:

  • zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren behalve de Beneden-Zeeschelde
  • zone 2: de Beneden-Zeeschelde
  • zone 3: de havens van de kust

  Voor wie toelating heeft om op de Rijn te varen, is er een bijkomende zone R.

  Uniebinnenvaartcertificaat

  Het uniebinnenvaartcertificaat geeft aan dat uw vaartuig voldoet aan de Europese technische voorschriften en richtlijnen voor binnenschepen. U krijgt het uniebinnenvaartcertificaat na een technische schouwing van het vaartuig.

  De zone waarin u met het schip kunt varen, staat op het certificaat. Als u met het schip op de Rijn mag varen, komt er een bijkomende zone R op het certificaat.

  Een uniebinnenvaartcertificaat uitgegeven door de Belgische pleziervaartcommissie is vijf jaar geldig, maar een verlenging is mogelijk.

  Voor de technische schouwing kan plaatsvinden, moet u een romponderzoek laten uitvoeren. Daarvan moet u een bewijs van deugdelijkheid of klassecertificaat voorleggen, afgegeven door een erkende Belgische classificatiemaatschappij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Pleziervaartcommissie.

  In bepaalde gevallen is een voorlopig uniebinnenvaartcertificaat mogelijk, bijvoorbeeld wanneer u bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren. Zodra uw vaartuig in overeenstemming is met de technische voorschriften, krijgt u het definitieve uniebinnenvaartcertificaat.

  Goed om te weten: voor een pleziervaartuig met een uniebinnenvaartcertificaat moet u ook een uniek Europees scheepsidentificatienummer hebben (een ENI-nummer). ENI staat voor European Number of Identification. Het ENI-nummer is een unieke code met het bouwjaar, de fabrikant en het type vaartuig. Het is een herkenningsteken dat op uw vaartuig moet staan.

  Hoe aanvragen?

  Neem voor een technische schouwing contact op met de Pleziervaartcommissie van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  Meetbrief

  Een meetbrief voor binnenvaartuigen is een document met de voornaamste kenmerken van het vaartuig, onder meer:

  • lengte
  • breedte
  • diepgang
  • waterverplaatsing

  Het document is 15 jaar geldig en nadien per 15 jaar verlengbaar.

  Hoe aanvragen?

  Neem contact op met de Pleziervaartcommissie van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  • Een bevoegde scheepsmeter moet het vaartuig meten.
  • De nodige documenten worden gecontroleerd zoals eigendomsbewijs, attest van het motorvermogen en eventueel bouwplan.
  • Als alles in orde is, krijgt u de meetbrief.

  Een nieuwe meetbrief krijgt u met de post toegestuurd.

  Een verlenging van een meetbrief gebeurt aan boord.

 • Certificaat van deugdelijkheid

  Pleziervaartuigen met een uniebinnenvaartcertificaat die u bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt, moeten aan extra technische vereisten voldoen. Voor die vaartuigen moet u een certificaat van deugdelijkheid aanvragen.

  Hoe aanvragen?

  Neem voor het certificaat van deugdelijkheid contact op met de Pleziervaartcommissie van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  Tarieven

  De volgende retributies zijn van toepassing voor de technische schouwing en het certificaat van deugdelijkheid.

  Retributies technische schouwing en certificaat van deugdelijkheid (geïndexeerde bedragen voor 2023)
  Prestatie Bedrag (in euro)
  Eerste bezoek aan boord, voor een eerste onderzoek 352
  Eerste bezoek aan boord, voor een aanvullend onderzoek 176
  Bijzonder onderzoek Karakteristieken van het pleziervaartuig 117
  Bijkomend document 117
  Scheepsmeting 117
  Meting van het pleziervaartuig 253
  Bijkomend onderzoek Karakteristieken van het pleziervaartuig 29
  Bijkomend document 29
  Scheepsmeting 29
  Afgifte van een document of een afschrift ervan 29
  Wijziging van een document of vervanging van bladzijden uit een document 29
  Uurloon voor een vergeefse verplaatsing 59
  Bijkomend uurloon voor prestaties op aanvraag van de schipper of eigenaar Tussen 18.00 en 7.30 uur op werkdagen 29
  Voor alle uren op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag 29
  Certificaat van deugdelijkheid Eerste onderzoek 607
  Herkeuring 303

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Pleziervaartcommissie

E-mail : pleziervaartcommissie@mobilit.fgov.be
Telefonisch :

 • +32 (0)2 277 45 03
 • +32 (0)2 277 35 54

Op dinsdag- en donderdagnamiddag tussen 14u30 en 15u30