Grote pleziervaartuigen zee

Changed
25/11/2022

Grote pleziervaartuigen zijn vaartuigen met een romplengte van meer dan 24 meter. Wilt u dergelijke pleziervaartuigen in België registreren om op zee te varen, dan gelden er specifieke voorwaarden. Vanwege hun lengte moeten die vaartuigen namelijk ook aan internationale regelgeving voldoen.

Opgelet: u moet voor de registratie van een pleziervaartuig altijd een band met België kunnen aantonen, ook voor vaartuigen van meer dan 24 meter:

 • het pleziervaartuig moet voor meer dan 50 procent in eigendom zijn van Belgen of personen die officieel in België wonen of
 • het pleziervaartuig moet voor minstens 50 procent in eigendom zijn van een rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of
 • een combinatie van bovenstaande situaties

Voor alle pleziervaartuigen met een romplengte van meer dan 24 meter moet u een registratiebrief en een minimumbemanningsdocument aanvragen.

Daarnaast gelden er specifieke technische voorwaarden naargelang:

 • de lengte tussen de loodlijnen van het pleziervaartuig
 • privaat gebruik of bedrijfs- en beroepsmatig gebruik
 • de kenmerken van het pleziervaartuig

Lengte tussen de loodlijnen van het pleziervaartuig

Voor de pleziervaartuigen van meer dan 24 meter is in de eerste plaats de lengte tussen de loodlijnen van belang. Is ook de lengte tussen de loodlijnen 24 meter of meer, dan gelden er strengere voorwaarden.

Lengte tussen de loodlijnen van minder dan 24 meter

De certificering of classificatie hangt af van het gebruik: privaat of bedrijfs- en beroepsmatig. Alleen gemachtigde organisaties, de zogenaamde classificatiemaatschappijen, mogen de inspecties en keuringen voor die documenten uitvoeren. Zoekt u een gemachtigde organisatie? Neem met ons contact op voor meer informatie.

Privaat gebruik

Is de lengte tussen de loodlijnen voor uw pleziervaartuig minder dan 24 meter, dan hebt u bij privaat gebruik minstens een rompcertificaat van een gemachtigde organisatie nodig.

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Is de lengte tussen de loodlijnen voor uw pleziervaartuig minder dan 24 meter, dan hebt u bij bedrijfs- en beroepsmatig gebruik een klassecertificaat voor de romp van een gemachtigde organisatie nodig. Voor een klassecertificaat is de controle en keuring verregaander dan voor een rompcertificaat.

Lengte tussen de loodlijnen van 24 meter of meer

Is de lengte tussen de loodlijnen voor uw pleziervaartuig 24 meter of meer, dan hebt u een klassecertificaat voor de romp en de machine-installaties van een gemachtigde organisatie nodig.

Privaat gebruik of bedrijfs- en beroepsmatig gebruik

De voorwaarden hangen ook af van wat u met uw pleziervaartuig wilt doen: wilt u zelf met uw pleziervaartuig varen of het gedeeltelijk of volledig voor commerciële doeleinden gebruiken?

 • Bij privaat gebruik gaat het om een vaartuig dat u alleen voor privédoeleinden gebruikt, zoals tochtjes met vrienden of familie.
 • Bij bedrijfs- en beroepsmatig gebruik gaat het om een vaartuig dat u gedeeltelijk of volledig voor andere activiteiten gebruikt, zoals betaalde tochten voor passagiers.

Voor pleziervaartuigen die u gedeeltelijk of volledig bedrijfs- en beroepsmatig gebruikt, zijn er strengere voorwaarden. Bovendien wordt u bij pleziervaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik als werkgever beschouwd en moet u aan bepaalde arbeidswetgeving voor de bemanning voldoen.

Opgelet, tochten met meer dan twaalf passagiers (bemanning niet meegerekend) vallen nooit onder pleziervaart. Bevindt u zich in die situatie? Neem contact op met ship.belflag@mobilit.fgov.be.

Kenmerken van het pleziervaartuig

Ook de kenmerken van uw pleziervaartuig hebben een invloed op de voorwaarden. Het gaat daarbij onder meer om:

 • de bruto-tonnenmaat (GT of gross tonnage)
 • het aantal toegelaten personen aan boord (passagiers en bemanning samen)
 • de mogelijke vaargebieden (hoe ver van de kust)

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart

Wilt u een pleziervaartuig van meer dan 24 meter laten registreren of hebt u een vraag over de certificering of classificatie? Neem contact op met large.yachting@mobilit.fgov.be. U krijgt dan meer informatie over de te ondernemen stappen.