Melding van voorvallen aan het DGLV

Changed
15/06/2023
 • Het luchtvervoer blijft een van de veiligste vormen van reizen. De verwachte toename van het luchtverkeer betekent op langere termijn dat de gecoördineerde inspanningen om de veiligheid te verbeteren cruciaal zijn om te voorkomen dat het aantal ongevallen toeneemt.  

  Het huidige luchtvaartveiligheidssysteem is vooral reactief en prescriptief, waarbij veiligheidsverbeteringen hoofdzakelijk het gevolg zijn van technologische vooruitgang, naleving van prescriptieve regelgeving en lessen die zijn geleerd uit ongevallen. Een meer proactief systeem vertrouwt erop dat we zoveel mogelijk leren over bestaande voorvallen, risico's en gevaren. Voorvalrapporten zijn een essentieel onderdeel van dat proces.

  1. Veiligheidsinformatie verzamelen

   Een proactief systeem is gebaseerd op feiten en vereist een systematische en continue verzameling van veiligheidsinformatie met het oog op het identificeren, beoordelen en aanpakken van veiligheidsrisico's. Het moet continu werken om ervoor te zorgen dat nieuwe gevaren of risico's snel worden geïdentificeerd en dat mitigerende maatregelen worden geïmplementeerd en herzien als ze inefficiënt blijken. Een centraal element van een proactief veiligheidssysteem bestaat uit het verzamelen, onderzoeken en opvolgen van luchtvaartvoorvallen. 

  2. Veiligheidsinformatie beschikbaar maken

   In deze context heeft de Europese Unie Verordening (EU) nr. 376/2014 aangenomen inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart. Het doel is de nodige veiligheidsinformatie beschikbaar maken om de inspanningen op het gebied van veiligheidsbeheer van de hele Europese luchtvaartgemeenschap te ondersteunen.  
    
   Door de voorvalmeldingen krijgen de Belgische luchtvaartsector en de regelgevende instanties inzicht in de risico´s waarmee ze worden geconfronteerd. Op basis van die informatie en relevante kennis kunnen ze de besluiten en acties nemen om de risico´s te beperken op nationaal niveau en binnen de Europese Unie. 
    
   De verordening houdt ook in dat de Europese lidstaten, EASA en de Europese Commissie collectief worden geïnformeerd over de risico´s binnen de unie. Zo kunnen ze gezamenlijk maatregelen treffen om de luchtvaartveiligheid te verbeteren.

 • Het uitgangspunt van het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen is niet om schuld of aansprakelijkheid vast te stellen. Het is dus niet de bedoeling om onopzettelijke schendingen van de regelgeving te straffen, uitgezonderd de gevallen die te maken hebben met opzettelijk wangedrag of belangrijk plichtsverzuim. 
   
  De Europese Commissie publiceerde een aantal brochures en folders om het melden van voorvallen te promoten. Deze vindt u terug in de rubriek 'Why Safety Reporting' op de website van het Europees rapporteringsportaal.   

  Meer informatie over het melden van voorvallen vindt u terug in de circulaire CIR/MAS-01

  1. Melding door luchtvaartorganisaties

   Verplichte en vrijwillige meldingen van voorvallen aan het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) gebeuren via:  

   • Het Europees rapporteringsportaal. De melding van voorvallen is meestal gericht op kleine of middelgrote luchtvaartorganisaties die maandelijks weinig voorvalrapporten produceren. Het Europees rapporteringsportaal beschikt over volgende meldingsformulieren: Flight Operations, Aerodrome and Ground Handling, ATM/ANS, Technical, General Aviation. 
   • SMS-software van de luchtvaartorganisatie. Deze manier van melden in E5X formaat is vooral gericht op luchtvaartorganisaties die maandelijks een groot aantal voorvalrapporten produceren.
  2. Melding door private piloten

   De verplichte melding van voorvallen aan het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) geldt ook voor gezagvoerders van privaat uitgebate luchtvaartuigen (private piloten).  
    
   U kunt als privaat piloot een voorval melden via het Europees rapporteringsportaal. Daarna klikt u het veld 'I report on my personal behalf ' aan.  

   Anoniem melden van voorvallen is mogelijk. Om het DGLV toe te laten meer informatie over het gemelde voorval in te winnen of de opvolging van het rapport mogelijk te maken, is het aanbevolen dat private piloten hun contactgegevens in het rapport invullen (naam, telefoonnummer, e-mailadres).   

   De verplichting tot het melden van bepaalde voorvallen vormt geen beletsel voor private piloten om andere voorvallen te melden die ze belangrijk vinden voor de luchtvaartveiligheid.  

   Meer informatie vindt u terug in hoofdstuk 5 van circulaire CIR/MAS01.

  3. Rechtstreekse melding aan DGLV

   De rechtstreekse melding van voorvallen aan het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) door personen tewerkgesteld bij een luchtvaartorganisatie, is mogelijk als de verslaggever geen vertrouwen heeft in het meldingssysteem van de luchtvaartorganisatie. Het DGLV raadt aan om het rapportagesysteem van de luchtvaartorganisatie in alle andere omstandigheden te gebruiken. 
    
   U kunt een voorval melden bij het DGLV via het Europees rapporteringsportaal. Daarna klikt u het veld 'I report on my personal behalf ' aan.  
    
   Anoniem melden van voorvallen is mogelijk. Om het DGLV toe te laten meer informatie over het gemelde voorval in te winnen of de verdere opvolging van het rapport mogelijk te maken, is het aanbevolen dat verslaggevers hun contactgegevens invullen (naam, telefoonnummer, e-mailadres). 

   Het DGLV garandeert de vertrouwelijkheid van de toegestuurde voorvalmeldingen. 

   Meer informatie vindt u terug in hoofdstuk 4 van circulaire CIR/MAS01

 • Opvragen van informatie over voorvallen  

  Alle in de Europese Unie verzamelde veiligheidsinformatie die afgeleid is uit voorvalmeldingen, wordt in het Europees Centraal Register (ECR) opgeslagen. Belanghebbenden (zie bijlage 3 van de circulaire CIR/MAS-01) kunnen toegang vragen tot bepaalde informatie in de ECR, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsvoorschriften met betrekking tot de informatie en van de anonimiteit van de betrokken personen. Meer informatie vindt u terug in hoofdstuk 7 van de circulaire CIR/MAS-01 over het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart.  

  Een verzoek om veiligheidsinformatie uit het ECR op te vragen, kan via deze formulieren:  

  Een verzoek voor informatie kan u per mail vragen aan het DGLV.