Waar vind ik het registratienummer?

Het registratienummer vindt u terug op de registratiebrief onder de rubriek nummer 1. Het bestaat uit 1 of meerdere letters en 6 cijfers.

Hebt u nog een immatriculatienummer (met 5 cijfers), dan moet u naast de letters alleen de 5 laatste cijfers op het vaartuig vermelden.