Strategische plannen Verkeersveiligheid

Changed
27/05/2024

 Tijdens de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid op 23/11/2021 werden twee strategische plannen voor verkeersveiligheid voorgesteld en ondertekend door de betrokken partners: de federale ministers van mobiliteit, binnenlandse zaken en justitie) en de regionale ministers van mobiliteit. De plannen bevatten een reeks maatregelen die ingezet worden om de verkeersveiligheid in België te verbeteren. “All For Zero” is de gezamelijke ambitie om het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul te reduceren. Om dat te bereiken dienen alle niveaus samen te werken: overheden en lokale besturen, het middenveld, de brede bevolking. In het kader van “All for zero” subsidieert de FOD Mobiliteit en Vervoer sinds 2022 lokale verkeersveiligheidsprojecten.

U kunt de verschillende plannen op deze pagina consulteren.

U vindt meer informatie over de All-for-zero-dynamiek op www.all-for-zero.be en over de subsidies voor lokale projecten op https://mobilit.belgium.be/nl/news/all-zero-samen-naar-veiliger-wegen.