Sensibiliseringsfiches verkeersveiligheid

Changed
11/06/2024

Snelheid, alcohol, gsm-gebruik en het niet dragen van de veiligheidsgordel zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen en verkeersslachtoffers in België.  

Enkele cijfers ter illustratie:  

  • Gsm’en achter het stuur vermenigvuldigt het risico op een ongeval met vier.   
  • Snelheid speelt bij 30 procent van de ongevallen in België een belangrijke rol.   
  • 38 procent van de zwaargewonde bestuurders heeft meer alcohol in het bloed dan de wettelijk toegestane 0,5 promille.

Deze alarmerende cijfers tonen aan dat bij overtreders meer bewustzijn over de risico’s in het verkeer nodig is.

Een verkeersveilige boodschap bij verkeersboetes 

Naar aanleiding van bepaalde overtredingen, krijgt u als overtreder daarom bij uw boete een sensibiliseringsfiche met een informatieve of sensibiliserende boodschap die u attent maakt op de gevaren en gevolgen van uw verkeersonveilig gedrag op de weg. Dit om bewustzijn te creëren en recidive te voorkomen.

U ontvangt de fiche in uw eigen landstaal en de inhoud ervan is in de meeste gevallen gelinkt aan de overtreding waarvoor u beboet wordt.

Hieronder vindt u de verschillende federale themafiches voor verkeersveiligheid:   

Wie werkt mee aan meer verkeersveiligheid?  

Deze sensibiliseringsfiches werden gelanceerd in mei 2019. De dienst Verkeersreglementering van de FOD Mobiliteit en Vervoer werkt de federale fiches uit en werkt hierbij samen met verschillende partners:  

  • FOD Justitie 
  • FOD Financiën 
  • Politie  
  • VIAS institute  
  • de drie gewesten