Vrijstelling gordelplicht

Changed
08/12/2022

U kunt op basis van medische redenen vrijgesteld worden van het dragen van een gordel in een voertuig. U hebt dan een medisch attest nodig van een dokter. 

Hoe vraag ik een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel aan? 

 1. Vraag een medisch attest aan uw dokter. 
  Laat uw dokter het volgende formulier invullen: Model doktersattest 

 2. Dien de aanvraag tot vrijstelling in via de toepassing ‘Seatbelt’.  

 3. De vrijstelling geldt voor maximaal tien jaar.  
  Bij het aflopen van de termijn is een nieuw doktersattest nodig om een hernieuwing van de vrijstelling te krijgen. 

  Opgelet: de vrijstellingen afgeleverd voor 1 maart 2022, blijven nog slechts tot en met 31 december 2025.  De houders zullen een nieuw medisch attest moeten voorleggen om hun oude vrijstelling te hernieuwen.

Faqs

 • Waar en wanneer kan ik een duplicaat van mijn vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel verkrijgen?

  Een duplicaat van de vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel kunt u verkrijgen in geval van verlies, diefstal, vernietiging of onleesbaar door beschadiging. Dit duplicaat kunt u ook verkrijgen via de toepassing Seatbelt. Voor de aanvraag van een duplicaat hebt u een nieuw doktersattest nodig.

 • Kan ik mijn vrijstellingskaart voor de draagplicht van de veiligheidsgordel ook in het buitenland gebruiken?

  Ja, alle Europese lidstaten erkennen de vrijstellingskaart.

  De vrijstellingskaarten die vóór 1 september 1996 werden afgegeven, zijn enkel geldig op het Belgische grondgebied. De houders van een vrijstellingskaart die werd afgegeven vóór 1 september 1996 en die deze willen omruilen voor een Europees model, moeten hun vrijstellingskaart terugsturen en een duplicaat aanvragen.

 • Wat kost een aanvraag/hernieuwing/duplicaat van een vrijstelling?

  De opmaak en verzending van een vrijstelling kost 22 euro.  Dat bedrag betaalt u online wanneer u de aanvraag via de toepassing Seatbelt invoert.

 • Wanneer mag ik mijn document verwachten?

  Zodra we de betaling ontvangen hebben, wordt een order geplaatst.  De vrijstelling wordt éénmaal per maand op een vaste datum verstuurd.

 • Als ik houder ben van een vrijstellingskaart voor een beperkte termijn, hoe kan ik dan een hernieuwing van deze vrijstellingskaart verkrijgen?

  De aanvraag tot hernieuwing van een vrijstelling met beperkte termijn komt neer op het indienen van een nieuwe aanvraag. De voorwaarden zijn dus dezelfde als bij het indienen van de eerste aanvraag, maar u selecteert de aanvraag ‘hernieuwing’ in de toepassing Seatbelt.

Contact

Contact Fields

Wie geen toegang tot het internet heeft, kan de aanvraag ook per brief opsturen naar: 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid 
Dienst Buitenlandse Rijbewijzen 
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel  

E-mail: buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be