Levering en prijs

Changed
06/07/2023
 • Wat zijn de prijzen van de kentekenplaten en kentekenbewijzen ?

  1. Aflevering van een kentekenplaat en/of kentekenbewijs BEHALVE wat betreft tijdelijke kentekenplaten van korte duur.

   • Kentekenplaat of duplicaat van de kentekenplaat, en eventueel vergezeld van een kentekenbewijs = 30 €
   • Kentekenbewijs of duplicaat van het kentekenbewijs = 26 €.
  2. Spoedlevering « rush », de dag zelf van de aanvraag.

   Spoedlevering = extra kost van 80 €.

  3. Levering van een commerciële kentekenplaat (handelaar, proefritten of beroepsplaat) : als SUPPLEMENT voor de bedragen zoals bepaald in punt 1.

   • Handelaarsplaat of proefrittenplaat = 100 €
   • Wijziging van de gegevens met aflevering van een nieuw kentekenbewijs = 45 €
   • Duplicaat van een kentekenbewijs = 45 €
   • Hernieuwing van de geldigheid met de aflevering van een nieuw kentekenbewijs en een sticker met het jaartal = 45 €.
  4. Aflevering van een tijdelijke kentekenplaat van korte duur of een nationale kentekenplaat.

   • Kentekenplaat of duplicaat van de kentekenplaat, eventueel samen met een kentekenbewijs en een reproductie kentekenplaat (voorplaat) = 75 €.

   De aanvragen tijdelijke kentekenplaten (X & W) kunnen enkel worden uitgevoerd aan de loketten « TRANSIT » gevestigd bij de FOD Mobiliteit en Vervoer , City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1200 Brussel.

   De exportplaat X , voor dewelke de levering niet werd gevraagd op een adres naar keuze binnen België kan worden afgehaald en betaald in het postkantoor BRUSSEL DE BROUCKERE,  Anspahlaan 1 / 5, 1000 Brussel, tel : 022/012345. Indien de aanvraag door de DIV werd verwerkt vòòr 13u, de kentekenplaat zal beschikbaar zijn in het postkantoor de dag zelf, tussen 17u en 18u.

   • Nationale kentekenplaat met een kentekenbewijs en een reproductie kentekenplaat (voorplaat) = 75 €.
  5. Reservatie van een gepersonaliseerd opschrift = 1.000 €.

   Ga naar de rubriek «mijn voertuig, mijn plaat» en tik de gewenste combinatie in.

 • Wanneer en hoe moet u betalen ?

  Deze bedragen zijn onmiddellijk te betalen aan bpost :

  • Indien het pakket geleverd wordt op uw adres of een adres naar keuze: het exacte bedrag cash (COD = Cash On Delivery = geen overschrijving mogelijk) of mobiel betaling (via een smartphone app);
  • Indien u het pakket gaat afhalen in een postkantoor of postpunt : cash of met bancontact.

  Eénmaal betaald zijn de retributies in geen geval terugbetaalbaar.

  Een systeem van facturatie werd in het leven geroepen voor leasingbedrijven en “grote klanten”. Deze dienst wordt aangeboden door bpost.

  Wat zijn de leveringstermijnen vanaf 1 augustus 2019 ?

  De levering van een kentekenplaat en/of een kentekenbewijs kan gebeuren op een ander adres dan uw officieel adres

  1. De normale levering voor alle types van kentekenplaten

   • Voor de aanvragen overgemaakt aan bpost vòòr 18u00 : de levering zal gebeuren de volgende werkdag (D+1).
   • Voor de aanvragen overgemaakt aan bpost na 18u00 : de levering zal gebeuren de tweede werkdag volgend op de aanvraag (D+2).

   Opmerking : Een zaterdag, zondag of officiële feestdag worden niet beschouwd als werkdagen.

  2. De spoedlevering, de dag zelf van de aanvraag vòòr 22u (RUSH)

   U dient deze aanvraag te doen via uw verzekeraar (WebDIV), een DIV-antenne of het DIV-loket te Brussel  en ze moet worden behandeld vòòr 13u.

   • Voor de aanvragen overgemaakt aan bpost vòòr 13u, de levering zal gebeuren de dag zelf vòòr 22u voor een supplementair bedrag van 80 euro. Indien u afwezig bent zal het pakket dezelfde dag een tweede keer worden aangeboden vòòr 22u.

   U zal via telefoon op de hoogte worden gebracht van het vermoedelijke tijdstip van levering. Om deze reden is het zeer belangrijk dat u een GSM-nr of een telefoon-nrvermeld op uw aanvraagformulier.

   • Voor de aanvragen overgemaakt aan bpost na 13u, het betreft een gewone levering die zal worden uitgevoerd de volgende dag (D+1) zonder extra kost.

   OPGELET:

   Deze spoedlevering is mogelijk voor :

   • de levering van tijdelijke kentekenplaten van korte duur (transit), normale en gepersonaliseerde originele kentekenplaten,
   • de levering van enkel kentekenbewijzen, (10/02/2020)
   • de aanvragen van duplicaten kentekenbewijzen of kentekenplaten, enkel behandeld bij het DIV-loket te Brussel of een DIV-antenne. (10/02/2020)
 • Wat indien u afwezig bent op het moment van de levering ?

  Indien u afwezig bent zal de postbode een afwezigheidsbericht nalaten in uw brievenbus :

  • U kan uw kentekenplaat en/of kentekenbewijs afhalen in een postkantoor of postpunt gedurende een periode van 30 dagen; 
  • U kan eveneens aan bpost vragen om uw pakket een tweede maal aan te bieden op een datum die voor u beter uitkomt.
  • Indien na 14 dagen uw pakket nog niet kon worden afgeleverd zal het een tweede keer worden aangeboden op de 16de dag.

  Indien uw pakket na 30 dagen niet in ontvangst werd genomen zal het worden teruggestuurd naar de DIV.

  Hoe mijn levering opvolgen ?

  Om de levering van uw pakket te kunnen volgen volstaat het om het referentienummer van uw aanvraag (9-cijferig barcodenummer in vak X12 van de aanvraag of uw WebDIV-referentie) of uw plaatnummer in te brengen op volgende website: www.bpost.be/nummerplaat

  In geval van problemen, contacteer bpost op 0800 96 005.

  Terugbetaling na een fout gemaakt door een DIV-personeelslid

  In het geval u merkt dat  een DIV-personeelslid een fout heeft gemaakt, (bvb. : foutief formaat van kentekenplaat, fout in de gegevens op het kentekenbewijs),  gelieve een mail te sturen met vermelding van de fout en het formulier in te vullen en de bewijzen van de fout bij te voegen (bvb. : kopij van het aanvraagformulier) en dit naar het volgende adres te verzenden: div.cashback@mobilit.fgov.be

  Vergeet niet om op het formulier uw volledige gegevens te vermelden eveneens als uw volledig en correct rekeningnummer op dewelke de terugbetaling mag worden uitgevoerd. Indien de titularis van het bankrekeningnummer niet de titularis is van de betrokken kentekenplaat moeten de gegevens van de titularis van het bankrekeningnummer eveneens worden vermeld op het formulier.

  De terugbetaling zal enkel worden uitgevoerd indien u een tweede keer hebt moeten betalen voor dezelfde dienstverlening (nieuwe kentekenplaat, nieuw kentekenbewijs) na het bewijs te hebben bijgebracht  dat de fout werd gemaakt door een DIV-personeelslid, en dat de fout vervolgens werd verbeterd. Nadat het verzoek tot terugbetaling door de DIV werd aanvaard zal de terugbetaling gebeuren binnen een termijn van 6 maanden.

  Indien de DIV na onderzoek van de bewijzen heeft vastgesteld dat de fout te wijten is aan een derde (bvb. : verzekeraar, garagist, invoerder,…), zal de DIV niet overgaan tot terugbetaling. U dient u te wenden tot de derde teneinde de gewenste terugbetaling te bekomen.

  De verkeersbelasting

  1. Vlaanderen

   De Vlaamse Overheid is bevoegd voor de inning van de verkeersbelasting. U kan meer informatie terugvinden op volgende website: https://belastingen.vlaanderen.be/. Voor alle vragen betreffende  de verkeersbelasting, gelieve contact op te nemen met de Vlaamse Infolijn: 1700.

  2. Brussel

   Vanaf 1 januari 2020 zullen uw verkeersbelastingen worden beheerd door Brussel Fiscaliteit.

   U hoeft zelf niets te doen. Uw dossier voor de verkeersbelastingen zal automatisch worden overgedragen.

   Tel  : 02.430.60.60     Mail : info.fiscalite@fisc.brussels

  3. Wallonië

   De SPW is bevoegd voor de inning van de verkeersbelasting in het Waals gewest. U kan meer informatie terugvinden op volgende site:  https://www.wallonie.be/fr/vivre-en-wallonie/impots-taxes-et-fiscalite/taxes-sur-les-vehicules. Voor alle andere vragen betreffende de verkeersbelasting kan u de SPW contacteren per mail: fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be of via telefoon: 081/330.001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : help.div@mobilit.fgov.be
Helpdesk : +32 (0)2 277 30 50 (8u30-12u)