Een kentekenplaat van Europees formaat overdragen

Changed
07/02/2023

Een kentekenplaat van Europees formaat overdragen? 

Opgelet: het is niet mogelijk om een kentekenplaat van het oude model (voor 15/11/2010) over te dragen. Als het geen gepersonaliseerde kentekenplaat betreft, moet een nieuwe kentekenplaat worden aangevraagd.

Overdracht tussen levende personen

Een Europese kentekenplaat kan, met instemming van de titularis, worden overgedragen op naam van de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of een kind van de titularis (ouder op kind), op voorwaarde dat het voertuig van de titularis of een ander voertuig tegelijkertijd onder dat kenteken wordt ingeschreven. De vereiste attesten moeten bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

In de praktijk:

 1. Vul het formulier aanvraag tot inschrijving in (ontvangen van de verkoper, de technische controle of uw verzekeraar). Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen.
 2. Vermeld in vak X 10: "overdracht van de kentekenplaat van: ............. naar: ............." zoals bijvoorbeeld: "overdracht van de kentekenplaat van echtgenoot naar echtgenote".
 3. Vraag uw verzekeringsmakelaar om een verzekeringsvignet en kleef dit op het formulier.
 4. Voeg de 2 vereiste attesten toe:
  • Eerste bijlage:
   De schriftelijke toestemming van de huidige eigenaar die de kentekenplaat wenst over te dragen.
  • Tweede bijlage:
   Voor een overdracht van een kentekenplaat tussen gehuwde personen: ofwel een uittreksel van de huwelijksakte dat niet meer dan 15 dagen eerder door de gemeente is uitgereikt, of een attest van de gezinssamenstelling dat niet meer dan 15 dagen eerder door de gemeente is uitgereikt.
   Voor een overdracht tussen wettelijk samenwonenden: het attest van wettelijke samenwoning, dat niet meer dan 15 dagen eerder door de gemeente is uitgereikt.
   Voor een overdracht van een kentekenplaat van ouder op kind: ofwel de geboorteakte uitgereikt door de gemeente, ofwel het afschrift van de akte van wettelijke adoptie uitgereikt door de gemeente, ofwel het attest van gezinssamenstelling dat niet meer dan 15 dagen eerder is uitgereikt door de gemeente.
   Opmerking: indien het een overdracht betreft van een kentekenplaat van Europees model samen met het voertuig dat onder die kentekenplaat is ingeschreven, is het niet nodig een technische controle uit te voeren. In dat geval moet het originele kentekenbewijs bij het aanvraagformulier worden gevoegd.
 5. Het volledige dossier moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.
 6. Het kentekenbewijs wordt geleverd door de postbode. Voor de prijs en de levering: klik hier.

Overdracht na een overlijden (binnen 4 maanden)

In geval van overlijden van de titularis kan ook een kentekenplaat van Europees model worden overgedragen op naam van de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of een kind van de titularis (ouder op kind), op voorwaarde dat het voertuig van de overleden titularis of een ander voertuig tegelijkertijd onder dat kenteken wordt ingeschreven.

In de praktijk:

 1. Vul het formulier aanvraag tot inschrijving in (ontvangen van de verkoper, de technische controle of uw verzekeraar). Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen.
 2. Vermeld in vak X 10: "overdracht na overlijden van de kentekenplaat van: ............. naar: ............." zoals bijvoorbeeld: "overdracht na overlijden van de kentekenplaat van echtgenoot naar echtgenote".
 3. Vraag uw verzekeringsmakelaar om een verzekeringsvignet en kleef dit op het formulier.
 4. Er hoeven geen bijlagen bij de aanvraag te worden gevoegd.
  Opmerking: indien het een overdracht betreft van een kentekenplaat van Europees model samen met het voertuig dat onder die kentekenplaat is ingeschreven, is het niet nodig een technische controle uit te voeren. In dat geval moet het originele kentekenbewijs bij het aanvraagformulier worden gevoegd.​​​​
 5. Het dossier moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.
 6. Het kentekenbewijs wordt geleverd door de postbode. Voor de prijs en de levering: klik hier.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : help.div@mobilit.fgov.be
Helpdesk : +32 (0)2 277 30 50 (8u30-12u)