Een oldtimer inschrijven

Changed
29/03/2024
 • Definitie van een oldtimer 

  Een voertuig dat al meer dan 30 jaar in gebruik is en dat ingeschreven is onder een kentekenplaat waarvan de groep letters begint met "O" (behalve een gepersonaliseerde plaat). Om deze "O" kentekenplaat te verkrijgen, moet het voertuig worden aangeboden bij de "oldtimer" technische keuring.

  Een voertuig dat meer dan 25 maar minder dan 30 jaar in het verkeer is en dat voorheen onder een O-kentekenplaat was geregistreerd, mag echter onder die O-kentekenplaat geregistreerd blijven of opnieuw worden geregistreerd, mits het op naam van dezelfde titularis geregistreerd blijft of opnieuw wordt geregistreerd.

  Deze regel van 30 jaar en de "oldtimer" technische keuring gelden niet voor voertuigen met een gepersonaliseerde kentekenplaat en voor voertuigen van categorie L (motorfietsen, bromfietsen, vierwielers), die nog als "oldtimer" kunnen worden ingeschreven vanaf de leeftijd van 25 jaar. Zie de inschrijvingsprocedure voor deze gebruikte L-voertuigen.

  Verboden gebruik 

  Een oldtimer mag niet voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin; 

  • Professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering; 

  • Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer; 

  • Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer; 

  • Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten. 

  Voor rupsvoertuigen is het gebruik beperkt tot: 

  • oldtimermanifestaties, 

  • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig. 

  Uw huidige voertuig wordt ouder dan 30 jaar (eerste registratie onder een kentekenplaat "O"). 

  Het voertuig dat momenteel op uw naam is ingeschreven heeft de leeftijd van 30 jaar bereikt en u wenst het in te schrijven onder een kentekenplaat "O".  

  1. Bied het voertuig aan bij de "oldtimer" technische keuring.

   Hier vindt u een keuringsstation voor de technische controle en praktische informatie. U krijgt er een formulier aanvraag tot inschrijving met de vermelding “oldtimer” in vak X13 (geldigheid = max 2 maanden).

  2. Vraag vervolgens de inschrijving van het voertuig aan met kentekenplaat "O" door het formulier aanvraag tot inschrijving in te vullen dat u hebt ontvangen.

   Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen.  

   Op het formulier: 

   Vak X1 "inschrijving" 

   Vink "gewone inschrijving" aan 

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar" 

   • Vink NEE aan: u vraagt een nieuwe kentekenplaat aan. 

   (*) 

   Vak X2  

   Vink "gebruikt voertuig" aan 

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat" 

   • Vink "normale kentekenplaat", "vierkante kentekenplaat" of "formaat moto" aan. 

   De aanvrager van de inschrijving 

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje. 

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op. 

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening" 

   Dateer en onderteken het formulier. 

   Vak X9 "taal" 

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren. 

   Vak X10 "bijkomende informatie" 

   Voeg je telefoonnummer en/of e-mailadres toe.

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk de naam en het adres op. 

   Vak X11 "spoedlevering" 

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen. 

   Vak X16 "soort kentekenplaat" 

   Vink Oldtimer "O" aan 

   (*) Vink JA aan als u reeds een kentekenplaat heeft voor een andere oldtimer en u deze op dit voertuig wenst te gebruiken. Vink JA aan als u een gepersonaliseerde kentekenplaat heeft en u deze op dit voertuig wilt gebruiken. 

  3. Contacteer uw verzekeringsmakelaar zodat hij uw voertuig kan verzekeren en inschrijven.

   Overhandig het aanvraagformulier en het CIM of het attest van de Politie aan uw verzekeraar zodat hij het voertuig online kan inschrijven. 

   Indien hij er niet in slaagt het voertuig in te schrijven, moet hij u het bewijs terugbezorgen van de afwijzing van deze aanvraag (screenshot), uw aanvraagformulier voorzien van een verzekeringsvignet en het inschrijvingsbewijs of het attest van de Politie. 

   Het volledige dossier (formulier + kentekenbewijs) moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.

  4. De kentekenplaat en/of het kentekenbewijs worden geleverd door de postbode.

   Raadpleeg deze pagina voor de prijzen en de levering. Indien u een nieuwe kentekenplaat ontvangt, moet u deze reproduceren en de reproductie van uw kentekenplaat aan de voorzijde van uw voertuig aanbrengen. 

  5. Opgelet: Als u een nieuwe kentekenplaat ontvangt

   Indien u een kentekenplaat in het oude formaat heeft, vergeet dan niet om die te laten schrappen

   Indien u een kentekenplaat in Europees formaat heeft, vergeet dan niet om die te laten schrappen als u die niet op een ander voertuig gebruikt. 

 • Nuttige links 

  Bekijk de inschrijvingsprocedure:  

  Gepersonaliseerde kentekenplaat

  Overdracht  

  Verwerkingstermijn  

  Wijzigen van het formaat van de kentekenplaat  

  Schrapping 

  Duplicaat van de kentekenplaat  

  Prijs en levering 

   

  U schrijft een voertuig ouder dan 30 jaar in dat u pas heeft aangekocht (voertuig ingeschreven onder normale kentekenplaat of kentekenplaat "O"). 

  De verkoper moet u een formulier aanvraag tot inschrijving overhandigen, want hij heeft het voertuig moeten aanbieden bij de technische controle. Dit formulier blijft tot TWEE MAANDEN na het bezoek aan het keuringsstation geldig. Controleer de datum in vak X13 (stempel van het keuringsstation + datum).  Controleer ook of het formulier de vermelding "oldtimer" in vak X13 bevat. 

  De verkoper moet u ook zijn laatste CIM (kentekenbewijs) of een attest van de politie overhandigen als hij zijn CIM niet meer heeft. Indien hij u geen van deze documenten kan overmaken, vraagt u hem om het nodige te doen bij de politie. 

  Indien u een voertuig heeft gekocht dat niet is aangeboden bij de technische controle of dat niet de vermelding oldtimer in vak X13 heeft, moet u het aanbieden bij een keuringsstation, waar u een formulier aanvraag tot inschrijving zult ontvangen. Hier vindt u een keuringsstation voor de technische controle en alle praktische informatie. 

    

  Volg deze stappen om een oldtimer in te schrijven:   

  1. Vraag de inschrijving van het voertuig aan onder kentekenplaat "O" door het formulier aanvraag tot inschrijving in te vullen dat u heeft ontvangen.

   1. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen.  

    

   Op het formulier: 

   Vak X1 "inschrijving" 

   Vink "gewone inschrijving" aan 

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar" 

   • Vink NEE aan: u vraagt een nieuwe kentekenplaat aan. 

   (*) 

   Vak X2  

   Vink "gebruikt voertuig" aan 

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat" 

   • Vink "normale kentekenplaat", "vierkante kentekenplaat" of "formaat moto" aan. 

   De aanvrager van de inschrijving 

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje. 

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op. 

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening" 

   Dateer en onderteken het formulier. 

   Vak X9 "taal" 

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren. 

   Vak X10 "bijkomende informatie" 

   Voeg je telefoonnummer en/of e-mailadres toe.

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk de naam en het adres op. 

   Vak X11 "spoedlevering" 

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen. 

   Vak X16 "soort kentekenplaat" 

   Vink Oldtimer "O" aan 

   (*) Vink JA aan als u reeds een kentekenplaat heeft voor een andere oldtimer en u deze op dit voertuig wenst te gebruiken. Vink JA aan als u een gepersonaliseerde kentekenplaat heeft en u deze op dit voertuig wilt gebruiken. 

  2. Contacteer uw verzekeringsmakelaar zodat hij uw voertuig kan verzekeren en inschrijven.

   Overhandig het aanvraagformulier en het CIM of het attest van de Politie aan uw verzekeraar zodat hij het voertuig online kan inschrijven. 

   Indien hij er niet in slaagt het voertuig in te schrijven, moet hij u het bewijs terugbezorgen van de afwijzing van deze aanvraag (screenshot), uw aanvraagformulier voorzien van een verzekeringsvignet en het inschrijvingsbewijs of het attest van de Politie. 

   Het volledige dossier (formulier + kentekenbewijs en/of politie-attest) moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.

  3. De kentekenplaat en/of het kentekenbewijs worden geleverd door de postbode.

   Raadpleeg deze pagina voor de prijzen en de levering. Indien u een nieuwe kentekenplaat ontvangt, moet u deze reproduceren en de reproductie van uw kentekenplaat aan de voorzijde van uw voertuig aanbrengen. 

  4. Opgelet: Wanneer u een nieuwe kentekenplaat ontvangt

   Indien u een kentekenplaat in het oude formaat heeft, vergeet dan niet om die te laten schrappen

   Indien u een kentekenplaat in Europees formaat heeft, vergeet dan niet om die te laten schrappen als u die niet op een ander voertuig gebruikt.