Gepersonaliseerde kentekenplaten

Changed
18/03/2024

Een gepersonaliseerde kentekenplaat is een kentekenplaat waarvan het opschrift is gekozen door de titularis. 

Voor welke voertuigen? 

U kunt een gepersonaliseerde kentekenplaat aanvragen voor een voertuig, zoals : 

 • een personenwagen; 
 • een moto; 
 • een aanhangwagen; 
 • een oldtimer(meer dan 25 jaar geleden in gebruik genomen). De visuele identificatie als oldtimer gebeurt door middel van een vignet “O” dat op de kentekenplaat onder de reliëfstempel van de DIV geplaatst wordt.            

Er is geen personalisatie mogelijk voor bromfietsen, lichte vierwielers, taxi’s en verhuurvoertuigen met bestuurder, land- of bosbouwvoertuigen (G), commerciële kentekenplaten, tijdelijke kentekenplaten en transitplaten. 

Welke combinaties zijn mogelijk? 

Regels 

De combinatie van uw gepersonaliseerde kentekenplaat is aan verschillende regels onderworpen: 

 • ze moet beginnen met de reliëfstempel van de DIV; 
 • ze telt maximum 9 plaatsen, waaronder één verplichte (de reliëfstempel van de DIV), wat een combinatie toelaat van maximaal 8 karakters; 
 • ze mag niet alleen uit cijfers bestaan; 
 • ze moet minstens één letter bevatten; 
 • het scheidingsstreepje wordt als een karakter beschouwd; 
 • de letters of groepen van letters moeten van de cijfers of groepen van cijfers gescheiden worden door een streepje. 
 • letters kunnen ook van groepen letters worden gescheiden door een streepje. Ook de cijfers kunnen van groepen cijfers gescheiden worden door een streepje; 
 • streepjes mogen niet  opeenvolgend zijn ( bv. " ABC- - 12" is niet correct); 
 •  streepjes mogen nooit aan het begin of het einde van een regel staan (zo zijn "-AB -12" en "-SIR-" niet correct). 

Niet-toegestane combinaties 

De combinatie van uw gepersonaliseerde kentekenplaat kan niet beginnen met:

 • de gescheiden letters CD om verwarring met de kentekenplaten van het diplomatiek personeel te voorkomen; 
 • de letters W, X, Y en Z gevolgd door een letter, twee cijfers en vervolgens drie letters om verwarring met internationale tijdelijke kentekenplaten van korte duur, kentekenplaten voor de export en commerciële kentekenplaten van de professionele automobielsector te voorkomen (bv. WA-14-AAA is niet correct); 
 • drie letters gevolgd door twee cijfers en de letters W, X, Y en Z gevolgd door een letter om verwarring met tijdelijke kentekenplaten van korte duur, kentekenplaten voor de export en commerciële kentekenplaten van de professionele automobielsector te voorkomen (bv. AAA-14-WA is niet correct); 
 • de letters TX en TL om verwarring te voorkomen met de nog in omloop zijnde taxiplaten met de opmaak TXX-111; 
 • de letters Z, V en Y gevolgd door drie letters en drie cijfers (bv. "Z - AAA - 111" is niet correct); 
 • de letter U gevolgd door een letter, twee cijfers en drie letters (bv. "U - A -11-AAA" is niet correct). 

De combinatie mag niet bestaan uit:

 • drie letters gevolgd door vier cijfers (bv. "JAN-4444" is niet correct); 
 • vier letters gevolgd door drie cijfers  (bv. "AXEL-333" is niet correct); 
 • drie cijfers gevolgd door vier letters (bv. "007-BOND" is niet correct); 
 • vier cijfers gevolgd door drie letters om verwarring te voorkomen met de normale kentekenplaten in Europees formaat met index die sinds 16 november 2010 zijn afgeleverd (bv. "2014-BEL" is niet correct); 
 • de letter B gevolgd door 3 cijfers en een letter om verwarring te vermijden met de kentekenplaten van Belgische militairen die in Duitsland gestationeerd zijn (bv. "AB123A" is niet correct). 

De combinatie mag niet begrepen zijn tussen: 

 • A-0 en A-999999 
 • E-0 en E-999999 
 • P-0 en P-999999 
 • 0 en 99999999 (uitgezonderd voertuigen met oldtimerstatuut, ingeschreven vóór 1954, en zonder conflict met de kentekenplaten van het “hof” of de nog actieve tijdelijke kentekenplaten van lange duur). 

Naast deze beperkingen is een zwarte lijst van verboden combinaties opgesteld, die van toepassing is op elke aanvraag voor een gepersonaliseerde kentekenplaat. De combinatie mag niet beledigend, discriminerend, xenofoob of racistisch van aard zijn of terrorisme verheerlijken, zelfs niet indirect of impliciet, of een openlijke politieke verwijzing bevatten.

Mogelijke combinaties 

Een pdf van de mogelijke combinaties vindt u hier. 

Hoe een gepersonaliseerde kentekenplaat reserveren? 

De reserveringsprocedure voor een gepersonaliseerde kentekenplaat vindt u op onze reserveringspagina (WebPERSO). Bent u een verzekeraar, ga dan naar onze pagina Verzekeraars (WebDIV). 

Info over de prijs en de levering. 

Kan een oude gepersonaliseerde kentekenplaat behouden blijven? 

Gepersonaliseerde kentekenplaat met 5 of 6 karakters 

Als u een oude gepersonaliseerde kentekenplaat van 5 of 6 karakters heeft die nog actief is, en als uw retributie op tijd is betaald, wordt uw kentekenplaat omgezet naar het Europese model. Daartoe moet u een nieuwe inschrijvingsaanvraag indienen onder het betrokken opschrift. 

Niet-gepersonaliseerde kentekenplaat met 5 of 6 karakters 

Als u een oude, niet-gepersonaliseerde kentekenplaat met 5 of 6 karakters heeft en dezelfde combinatie op een nieuw voertuig wil inschrijven, moet u een gepersonaliseerde kentekenplaat aanvragen nadat u uw huidige kentekenplaat heeft geschrapt

Gepersonaliseerde kentekenplaat met index "9" 

Als u een oude gepersonaliseerde kentekenplaat heeft met index "9" aan het begin van de kentekenplaat en u wil dezelfde combinatie op een nieuw voertuig registreren zonder index "9", dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Uw kentekenplaat zal dan worden omgezet naar een Europees model. Als dezelfde combinatie zonder index "9" beschikbaar is, wordt deze automatisch voor u gereserveerd. Als dat niet het geval is, kunt u een nieuwe combinatie kiezen voor uw kentekenplaat. 

Wat te doen bij verlies of diefstal van uw gepersonaliseerde kentekenplaat? 

Ga naar een politiekantoor om er aangifte te doen van de onvrijwillige buitenbezitstelling van uw kentekenplaat. Het is niet mogelijk een duplicaat aan te vragen. Het betrokken voertuig moet opnieuw worden ingeschreven onder een normale kentekenplaat of onder een andere gepersonaliseerde kentekenplaat (reservering en betaling vereist).

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : perso.div@mobilit.fgov.be