Invoeren van een voertuig van BUITEN de Europese Unie

Changed
05/12/2022

Volg deze stappen om een voertuig van buiten de Europese Unie in te voeren: 

Inklaring

U moet het voertuig in België invoeren om het op uw naam in te schrijven. U moet het voertuig aangeven in het eerste douanekantoor waarlangs u de EU binnenkomt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD Financiën.

Homologatie

Dien een aanvraag bij een homologatiedienst in.

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare werken

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Cel Homologatie en Technische Keuring

Koning Albert II-laan 20 bus 2

1000 Brussel

e-mail: homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be

website: www.mobielvlaanderen.be   www.departement-mow.vlaanderen.be

contact: www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

 

BRUSSEL MOBILITEIT

Directie Verkeersveiligheid

Vooruitgangstraat 80 bus 1

1035 Brussel

Vanaf 04/01/2021: Sint-Lazarusplein 2 in 1035 Brussel
 

Tel: 0800 94 001

e-mail: homologatie@gob.brussels

website: www.mobilite-mobiliteit.brussels

 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW)

Direction générale de la Mobilité et des Voies hydrauliques

Direction Certification et Homologation - Cap Nord 

Boulevard du Nord 8

5000 Namur

e-mail: homologation.vehicules@spw.wallonie.be

website: http://mobilite.wallonie.be/home.html

Als het voertuig aan de eisen voldoet, moet het bij een keuringscentrum worden aangeboden voor de analyse van de aanvraag om individuele goedkeuring.

Vind een keuringscentrum en nuttige informatie. 

U ontvangt een formulier voor de aanvraag tot inschrijving.

Inschrijving

Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon zodat deze het voertuig verzekert en inschrijft. Afhankelijk van het type voertuig, zie de uitleg over hoe het formulier moet worden ingevuld [+ links naar pagina’s gewijd aan de voertuigen]

Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier aan uw verzekeraar zodat hij het voertuig online kan inschrijven.

Als hij het voertuig niet kan inschrijven, moet hij u het bewijs van de afwijzing van de aanvraag (schermafbeelding), uw aanvraagformulier met verzekeringsvignet en het buitenlandse inschrijvingsbewijs (terug)geven.

Het volledige dossier moet bij de DIV worden ingediend, hetzij per post, hetzij door een afspraak te maken in een DIV-antenne of aan de DIV-loketten in Brussel.

De nummerplaat en/of het inschrijvingsbewijs worden door de postbode bezorgd

Zie de prijs en de levering. Als u een nieuwe nummerplaat ontvangt, moet u deze reproduceren en deze reproductieplaat vooraan op uw voertuig aanbrengen. Informatie over de reproductie van de nummerplaat: klik hier.

 

Bijkomende informatie: