Beveiliging gevaarlijke goederen

Changed
01/12/2023

Wat is beveiliging? 

Onder ’beveiliging’ verstaan we de maatregelen of voorzorgen die getroffen moeten worden om diefstal of het oneigenlijk gebruik van gevaarlijke goederen die personen, eigendommen of het milieu in gevaar kunnen brengen, tot een minimum te herleiden.

Waar vindt u de beveiligingsmaatregelen? 

De beveiligingsmaatregelen staan beschreven in hoofdstuk 1.10 van het RID. Deze omvatten:

  • algemene bepalingen
  • bepalingen betreffende de opleiding
  • definities van de gevaarlijke goederen met hoog risico
  • vereisten omtrent de beveiligingsplannen 

Voor wie zijn deze bepalingen bedoeld? 

De algemene bepalingen en de bepalingen over de opleiding gelden voor alle bedrijven die bij het vervoer van gevaarlijke goederen zijn betrokken. 

De ondernemingen die betrokken zijn bij het vervoer van goederen met hoog risico zijn verplicht om over beveiligingsplannen te beschikken en deze daadwerkelijk te implementeren. Deze betrokkenen zijn terug te vinden in de afdelingen  1.4.2 en 1.4.3 van het RID. 

Wat zijn gevaarlijke goederen met hoog risico? 

Het RID omschrijft ‘gevaarlijke goederen met hoog risico’ als gevaarlijke goederen die mogelijk misbruikt kunnen worden door terroristen, en die in dit geval tot het verlies van vele mensenlevens kunnen leiden of massale verwoestingen kunnen veroorzaken. 

De gevaarlijke goederen met hoog risico andere dan klasse 7 zijn deze die in tabel 1.10.3.1.2 vermeld staan en in grotere dan de aangegeven hoeveelheden vervoerd worden.

De inspectiedienst Beveiliging 

De inspectiedienst Beveiliging van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid voert controles uit om na te gaan of de verplichtingen van hoofdstuk  1.10 van het RID worden nageleefd.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu
Dienst Gevaarlijke Goederen  
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : rid-tped@mobilit.fgov.be