Federale steunregeling voor het reizigersvervoer per nachttreinen

Changed
23/01/2024

Steun voor het reizigersvervoer per nachttreinen 2023-2024

Om bij te dragen tot de modal shift ten voordele van het spoor, conform het Klimaatakkoord van Parijs en de algemene beleidsdoelstellingen van België om het modale aandeel van het spoor tegen 2040 te verdubbelen, werd een steunmechanisme voor nachttreinen in België ingevoerd.

Voor dit steunmechanisme is een budget van maximaal 2 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2024.

Deze steunregeling is op 12 september 2023 door de Europese Commissie goedgekeurd. De inwerkingtreding van de bepalingen in de wet van 7 juni 2023 (zie hier de volledige bepalingen van de wet) is vastgelegd op 1 juli 2023 bij koninklijk besluit van 28 november 2023 (zie hier).

Wie kan de steun genieten?

De begunstigden van dit steunmechanisme zijn de kandidaten in de zin van artikel 3, 11° van de Belgische Spoorcodex (hier) waarvan de vervoersdiensten het voorwerp uitmaken van een contract met Infrabel. De vervoersdiensten in kwestie betreffen het reizigersvervoer per nachttrein.

Nachttreinen zijn alle internationale reizigerstreinen die minstens één station in België aandoen en die uit minstens één slaap- en/of ligrijtuig bestaan, en waarvan de dienstregeling gepland is met een vertrek vóór 23.30 uur en een aankomst na 05.00 uur.

​​​​​​​Hoe wordt de steun berekend?

De vermindering wordt halfjaarlijks berekend op basis van de facturen voor infrastructuur- en energieheffingen verbonden aan daadwerkelijk afgelegde treinkilometers op de spoorinfrastructuur in België - voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2024. De vermindering wordt eventueel beperkt om het voor elk semester voorziene totale budget niet te overschrijden. De betalingsvoorwaarden worden gespecificeerd in de Netverklaring van Infrabel en in het KB.

​​​​​​​Wat is het maximumbedrag van de steun?

Het bedrag is beperkt tot de som van de infrastructuurheffing en de energiekosten.

​​​​​​​Hoe kan de steun worden verkregen?

Kandidaten die aan de criteria voldoen, genieten het steunmechanisme automatisch, via het facturatiesysteem van Infrabel. 

Kandidaten die een andere energieleverancier dan Infrabel kiezen, zullen deze kosten terugbetaald krijgen door de FOD Mobiliteit en Vervoer.