Klachtenformulier

Changed
30/06/2023

In elke lidstaat werd een onafhankelijke instantie opgericht, die ervoor zorgt dat de rechten en plichten van treinreizigers volgens Verordening (EU) 2021/782 worden gerespecteerd. De instantie controleert of spoorwegmaatschappijen, stationsbeheerders en verkopers van vervoerbewijzen de bepalingen naleven.

Wenst u een vermeende inbreuk tegen de Europese verordening te melden, gelieve dan het online klachtenformulier in te vullen.

De instantie verantwoordelijk voor de toepassing van de verordening (NEB) heeft een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de klacht om de klager te informeren over de ontvankelijkheid of de niet-ontvankelijkheid van zijn klacht. Wanneer de klacht ontvankelijk is, bedraagt de termijn voor de behandeling van de klacht door de instantie belast met de toepassing van de verordening (NEB) drie maanden vanaf de ontvangst van de klacht.

Your Europe

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve