Shift to rail

Changed
08/08/2022

Het doel van het Europese financieringsprogramma Shift2Rail en zijn opvolger Europe's Rail is om onderzoek in de spoorwegsector te steunen. 

Shift2Rail

logo shift2rail

De gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail werd opgericht in 2014. Het is een publiek-private samenwerking tussen de Europese Commissie en de industriële spoorwegsector. Deze organisatie heeft tot doel alle onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven van het​​​​​​​ Horizon 2020-programma van de Europese Commissie te centraliseren

In 2021 maakt het programma Shift2Rail plaats voor zijn opvolger: Europe's Rail

Europe’s Rail

logo Europe's rail

Europe's Rail is net als Shift2Rail een gemeenschappelijke onderneming van de Europese Commissie en leden uit de private spoorwegsector. Deze organisatie is een van de tien nieuwe partnerschappen die worden voorgesteld in het kader van hetHorizon Europe-programma, dat tot doel heeft een digitaal en klimaatneutraal Europa tot stand te brengen. 

Europe's Rail bouwt voort op de positieve resultaten en het elan van het vorige programma en beoogt de ontwikkeling en versnelde invoering van innoverende technologieën. De nadruk ligt op digitale innovatie en automatisering om het spoorwegsysteem om te vormen tot een concurrerend systeem en zo het technologische leiderschap van Europa in deze sector te behouden. 

Meer informatie over het programma Europe's Rail is te vinden op de website Europe's Rail

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : eufunding@mobilit.fgov.be