Een subsidie aanvragen

Changed
30/11/2022
 • In het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) verleent de Europese Commissie financiële steun aan projecten die een verbetering van de Europese vervoerinfrastructuur mogelijk maken, waaronder het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V). Om voor zo'n subsidie in aanmerking te komen, moeten de kandidaten een aanvraagdossier indienen.  

  Hoe kunnen kandidaten een dossier indienen?  

  1. Reageren op een projectoproep

   Om Europese financiële steun te kunnen genieten, moeten kandidaten eerst reageren op de projectoproepen die de Europese Commissie uitschrijft. Meer weten over lopende projectoproepen? U vindt alle informatie op de website van het agentschap CINEA. 

   Aanvraagdossiers kunnen worden ingediend door: 

   • één of meer lidstaten 
   • internationale organisaties 
   • joint ventures 
   • openbare of privébedrijven of -instellingen 
  2. Het dossier doorsturen

   In België moeten subsidieaanvragen, afhankelijk van het soort project, worden doorgestuurd naar de FOD Mobiliteit en Vervoer of naar de gewesten.  

  3. FOD Mobiliteit en Vervoer

   De FOD Mobiliteit en Vervoer is verantwoordelijk voor het goedkeuren van subsidieaanvragen voor: 

   • spoorwegprojecten, met inbegrip van ERTMS-projecten (European Rail Traffic Management System
   • ATM (Air Traffic Management) en SESAR (Single European Sky ATM Research)-projecten 
   • nationale projecten rond Innovation, Safe and secure infrastructure en Intelligent Transport Services (ITS) 
   • maritieme projecten onder de federale bevoegdheid 

   Is uw dossier over een van deze thema's compleet? Stuur het uiterlijk twintig werkdagen voor de deadline van de projectoproep via e-mail naar de FOD Mobiliteit en Vervoer op EUfunding@mobilit.fgov.be. Vragen over een projectoproep of over de goedkeuring van dossiers door de FOD mogen eveneens naar dit e-mailadres worden gestuurd. 

  4. Gewesten

   De gewestelijke besturen zijn bevoegd voor alle andere financieringsaanvragen. U moet uw volledige dossiers dus rechtstreeks naar hen doorsturen.  

   De gewesten zijn ook verantwoordelijk voor het beoordelen van de milieu-impact van de projecten. Daarom moet u uw milieuvergunningen aanvragen bij de gewestelijke overheden waar uw project zal worden uitgevoerd. 

   Alle informatie over de indiening van het dossier en de beoordeling van de milieu-impact is te vinden op de website van elk gewest: 

   Voor het Brussels Gewest kunt u rechtstreeks via e-mail contact opnemen met Yoneko Nurtantio ynurtantio@sprb.brussels en Maarten Van Hecke mvanhecke@gob.brussels.

  5. Het dossier laten goedkeuren

   De aanvraagdossiers die naar de FOD Mobiliteit en Vervoer worden gestuurd, worden intern goedgekeurd. Om een dossier te kunnen goedkeuren, gaat de FOD eerst na of het voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in het werkprogramma van de projectoproepen van de Europese Commissie. Voor de spoorwegprojecten die door de federale staat worden gefinancierd, behoudt de FOD Mobiliteit en Vervoer zich het recht voor de inhoud van de dossiers ter beoordeling voor te leggen, hetzij om ze aan te vullen, hetzij om ze bij te sturen.  

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : eufunding@mobilit.fgov.be