Verlenging registratie

Changed
25/05/2023
 • Een registratiebrief voor uw pleziervaartuig is vijf jaar geldig. Voor het einde van die termijn moet u uw registratiebrief laten verlengen. Zes maanden voor de vervaldag krijgt de persoon die registreerde, een verwittiging per e-mail of post. U kunt dan de verlenging aanvragen.

  Verlenging of nieuwe registratie?

  U kunt een registratiebrief verlengen als er geen wijzigingen aan uw pleziervaartuig zijn. Zijn er wel wijzigingen, dan moet u op het moment van de wijziging een nieuwe registratie aanvragen.

  Voorbeelden van wijzigingen zijn:

  • het pleziervaartuig voldoet niet meer aan de voorwaarden
  • het pleziervaartuig verandert van eigenaar (geheel of gedeeltelijk, los van de betaling)
  • de naam of thuishaven van het pleziervaartuig wijzigt
  • het pleziervaartuig ondergaat een ingrijpende verbouwing
  • een nieuwe motor wordt geïnstalleerd
  • de te bevaren zones wijzigen (binnenwateren/zee en binnenwateren)
  • het gebruik wijzigt (privaat gebruik/bedrijfs- of beroepsmatig gebruik)

  Goed om te weten: als u vanwege een wijziging aan uw vaartuig een nieuw registratie aanvraagt, volgt er automatisch een schrapping van de vorige registratie.

  Hoe de verlenging aanvragen?

  U vraagt de registratie online aan. Zorg ervoor dat u een recente versie van Adobe Reader en van uw browser hebt (bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge). Dat is nodig om het aanvraagformulier te kunnen openen.

  1. Open de toepassing.

   Meld u aan.

   Belgische identiteitskaart (eID)

   U kunt u aanmelden met een digitale kaartlezer en de pincode van uw eID.

   Geen Belgische identiteitskaart

   Registreer uw gegevens en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

  2. Kies ‘Blanco aanvraag’ of ‘Aanvraag via bestaande vlaggenbrief of bestaande registratiebrief’.

   Blanco aanvraag

   • verplicht om een registratie voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik te verlengen
   • optioneel om een registratie voor privaat gebruik te verlengen

   Aanvraag via bestaande vlaggenbrief of bestaande registratiebrief

   Alleen mogelijk om een registratie voor privaat gebruik te verlengen.

  3. Doorloop de verschillende stappen en verstuur uw aanvraag.

   U krijgt uw registratiebrief met de post opgestuurd.

 • Goed om te weten: u kunt in de toepassing de voortgang van uw aanvraag nagaan via de rubriek ‘Uw aanvraag opvolgen’.

  Gratis of betalend?

  Een verlenging van een registratiebrief is gratis.

  Een verlenging kan alleen voor een bestaande registratiebrief voor een vaartuig waarvoor geen wijzigingen waren. In de volgende gevallen moet u dus een te betalen nieuwe registratie aanvragen:

Faqs

 • Hoe kan ik me aanmelden in de registratietoepassing?

  Belgische identiteitskaart (eID)

  U kunt u aanmelden met een digitale kaartlezer en de pincode van uw eID.

  Geen Belgische identiteitskaart

  Hebt u geen Belgische eID of wilt u uw eID niet gebruiken? Dan kunt u uw gegevens registreren en u aanmelden met een e-mailadres en wachtwoord.

  1. Vink ‘gebruikersnaam/wachtwoord’ aan.
  2. Klik op ‘Registreren’.
  3. Vul uw gegevens in en klik op ‘Registreren’.
  4. U krijgt een e-mail met een link. Bevestig uw aanmelding via de link.
  5. Ga opnieuw naar de startpagina van de toepassing.
  6. Klik opnieuw op ‘gebruikersnaam/wachtwoord’.
  7. Vul bij ‘gebruikersnaam’ uw e-mailadres in en bij ‘wachtwoord’ uw wachtwoord.
  8. Klik op ‘Aanmelden’ om de aanvraag te starten.
 • Wat met bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten?

  Sinds 1 september 2019 gelden er nieuwe regels voor de registratie. In plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en een immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er nog maar één unieke registratiebrief.

  Tijdens een overgangsperiode kunt u de huidige vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten nog blijven gebruiken.

  • De vlaggenbrief blijft geldig tot het einde van zijn geldigheidsduur wanneer u geen immatriculatiedocument of -plaat heeft. Als u een brief krijgt van onze dienst dat u uw immatriculatieplaat moet overzetten naar een registratiebrief, dan vervalt ook uw vlaggenbrief automatisch. U moet dan kiezen tussen zee en binnenwateren of binnenwateren naar gelang waar u wenst te varen.
  • Het immatriculatiedocument verliest stapsgewijs zijn geldigheid volgens inschrijvingsdatum.
  Uiterste datum overgang van immatriculatiedocument naar registratiebrief
  Immatriculatiedocument Overgang naar registratiebrief
  1 januari 2010 tot en met 31 december 2017 Voor 31 december 2020
  1 januari 2006 tot en met 31 december 2009 Voor 31 december 2021
  1 januari 2003 tot en met 31 december 2005 Voor 31 december 2022
  1 januari 2000 tot en met 31 december 2002 of 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2019 Voor 31 december 2023
  1 januari 1990 tot en met 31 december 1999 Voor 31 december 2024
  Voor 1 januari 1990 Voor 31 december 2025

  U moet voor het verstrijken van die geldigheidsperiode het immatriculatiedocument door een registratiebrief vervangen hebben.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Registratie pleziervaart

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 35 31
Iedere werkdag tussen 9u en 11u30