Handelaarsplaten

Changed
08/12/2023
 • Als handelaar in de pleziervaart kunt u een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken. U kunt met die toelating een handelaarsplaat maken, vergelijkbaar met commerciële nummerplaten voor voertuigen.

  Onder handelaar in de pleziervaart vallen de ondernemingen met een van de volgende NACEBEL-codes:

  • 47.640
  • 47.64002
  • 30.120
  • 30.12001
  • 30.12002
  • 30.12003
  • 30.12004

  Voorwaarden

  Voor een handelaarsplaat gelden strikte voorwaarden:

  • U mag geen vergoeding aan derden aanrekenen.
  • U mag de handelaarsplaat alleen gebruiken bij demonstratievaart, proefvaart, promotievaart, uitzonderlijke vaart van en naar de werf of het afgemeerd liggen bij uzelf.
  • Het gebruik is beperkt in vaargebied en in tijd.
  • Er moet altijd een vertegenwoordiger of gemachtigde van u aan boord zijn (behalve bij het afgemeerd liggen).
  • De handelaarsplaat geldt alleen voor pleziervaartuigen waarmee u als handelaar een juridische band hebt.

  De toelating is geldig voor 1 jaar, maar een verlenging is mogelijk.

  Hoe aanvragen?

  1. Vul het aanvraagformulier in.

  2. Stuur het formulier per e-mail op.

  3. U ontvangt een betalingsuitnodiging per e-mail. Betaal het bedrag.

   De toelating per plaat kost voor een eerste aanvraag 152 euro, voor een verlenging 76 euro.

   Opgelet: er is geen terugbetaling mogelijk.

 • Als een toelating mogelijk is, krijgt u na ontvangst van de betaling het toelatingsattest.

  Hoe gebruiken?

  In het toelatingsattest vindt u een identificatienummer. Daarmee maakt u de handelaarsplaat aan. De handelaarsplaat moet een metalen plaat zijn waarop u het identificatienummer met groene cijfers van 7 centimeter hoog aanbrengt.

  1. Bevestig de handelaarsplaat duidelijk zichtbaar aan het pleziervaartuig.

   Plaats de plaat als volgt:

   • 1 aan het hek
   • 1 aan bakboord
   • 1 aan stuurboord
  2. Meld elk gebruik van de handelaarsplaat minstens 3 uur voor het eigenlijke gebruik online.

   Gebruik daarvoor onze onlinetoepassing.

 • U kunt de handelaarsplaat alleen gebruiken voor specifieke situaties binnen de Belgische wateren.

  Hoeveel kost een aanvraag?

  Een verlenging kost de helft van de prijs van een eerste aanvraag, op voorwaarde dat u de verlenging ten laatste 1 maand na de einddatum van de vorige toelating aanvraagt.

  Kostprijs aanvraag toelating handelaarsplaat per plaat, geïndexeerd voor 2023
    Bedrag (in euro)
  Eerste aanvraag 176
  Verlenging 88

  Opgelet: er is geen terugbetaling mogelijk, ook niet bij een weigering.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Pleziervaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : requestplate.yachting@mobilit.fgov.be