Dienst van de DPO

Changed
08/11/2022

A. Vragen en klachten

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van vragen en klachten i.v.m. de GDPR regelgeving.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Behandelen van vragen en klachten i.v.m. de GDPR regelgeving.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, toestemming van de betrokkenen.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; rijksregisternummer; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid; elektronische identificatiegegevens; gegevens die ons via de vraag/klacht gegeven worden  door de betrokkenen of zijn/haar gemachtigden.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene of onrechtstreeks via andere partijen.

Hoe lang: 10 jaar na afsluiten dossier (bij rechtsvordering: tot einde procedure).

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Betrokken interne dienst(en), verwerkers die handelen in opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer, indien de situatie het vereist met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), indien nodig voor bemiddeling met andere betrokkene(n) of partij(en).

B. Uitoefening van rechten

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens opdat de burger zijn rechten in het kader van de GDPR-regelgeving kan uitoefenen.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Behandelen van verzoek tot de uitoefening van rechten van de betrokkene.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, toestemming van de betrokkene.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; rijksregisternummer; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid; elektronische identificatiegegevens; gegevens die ons via het verzoek gegeven worden door de betrokkenen of zijn/haar gemachtigden.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene of onrechtstreeks via andere partijen.

Hoe lang: 3 jaar na afsluiten dossier.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Betrokken interne dienst(en), verwerkers die handelen in opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

C. Incidenten

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het communiceren rond- en oplossen van incidenten. (vb. Databreach, hacking, … ).

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Correct afhandelen van incidenten volgens de regels opgelegd door de GDPR regelgeving.

Rechtmatigheid van de verwerking: Toestemming van de betrokkenen, wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; rijksregisternummer; identificatiegegevens, andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid, elektronische identificatiegegevens, verwerkte gegevens betreffende personen betrokken in het incident. 

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkenen, van medewerkers van de betrokken interne diensten, via derden.

Hoe lang: 10 jaar na afsluiten dossier (bij rechtsvordering: tot einde procedure).

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Verwerkers die handelen in opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer, indien de situatie het vereist met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), andere interne en/of externe diensten die gegevens aanleveren of verwerken voor de FOD Mobiliteit en Vervoer, de betrokken burger.