ETIAS

Changed
03/04/2023

Om haar veiligheid te waarborgen, werkt de Europese Unie sinds november 2016 aan de oprichting van een Europees in- en uitreissysteem (EES) en een systeem voor reisvergunningen (ETIAS). 

Het in-/uitreissysteem zal reizigers uit derde landen, zowel houders van een visum voor kort verblijf als degenen die daarvan zijn vrijgesteld, automatisch registreren telkens wanneer zij een buitengrens van de EU overschrijden. EES vervangt het huidige "stempel"-systeem.  

ETIAS zal erop gericht zijn reizigers die van de visumplicht zijn vrijgesteld, vóór hun reis een veiligheidsonderzoek en een risicobeoordeling inzake migratie, gezondheid en veiligheid te laten ondergaan. De personen op wie dit nieuwe proces betrekking heeft, zullen een onlineformulier moeten invullen waarop hun persoonlijke informatie en een aantal achtergrondgegevens (naam, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, reisdocument, baan, opleiding, etc.) worden gevraagd. Op basis van dit onderzoek zal een reisvergunning worden afgegeven of geweigerd. Deze reisvergunning zal deel uitmaken van de voorwaarden die voor korte verblijven zijn vastgesteld.   

Verantwoordelijkheid van de vervoerder  

Volgens de Europese wetgeving 2021/1217 en 2021/1224 zijn vervoerders wettelijk verplicht de status van de reiziger in de EES- en ETIAS-gegevensbanken te controleren alvorens hen aan boord te laten gaan. 

De eerste stap in dit proces is de registratie van vervoerders bij EU-LISA.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met carriers_onboarding@eulisa.europa.eu.

Image removed.

Naar een meer geïntegreerd veiligheidsbeleid, dankzij FSI