Algemene informatie

Changed
03/08/2023

Het internationale reizigersvervoer wordt steeds meer geliberaliseerd. De filosofie van de Europese Unie is dat deze vrijmaking van de markt leidt tot meer comfort, kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Hierbij staat de reiziger centraal. Om een minimale kwaliteit te verzekeren voor alle reizigers liet de Europese Unie deze liberalisering gepaard gaan met gewaarborgde rechten voor de reizigers.

Als passagier heeft u dus ook bepaalde rechten als er iets misgaat tijdens uw reis, ongeacht het vervoermiddel dat u gebruikt. Deze rechten werden vastgesteld in een reeks Europese verordeningen. Als u van mening bent dat er sprake is van inbreuk op uw rechten op grond van de wetgeving met betrekking tot de passagiersrechten, neem dan eerst contact op met de vervoersmaatschappij. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u melding maken van een schending van uw rechten als passagier bij de nationale handhavingsinstanties.

Your Europe

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve