Onze engagementen

Changed
30/11/2023
 •  
  Onze engagementen

   

  ONZE ENGAGEMENTEN

   

   

   

   

  Icons

                                    

  1. Transparantie

   Transparentie

   Via onze websites en sociale media, garanderen we de transparantie van:  

   • informatie  

   • diensten  

   • procedures 

   U kunt rekenen op transparantie over:  

   • de stappen van de procedures 

   • de duur ervan 

  2. Kwaliteit van de informatie | Duidelijkheid van de teksten

    

   Quality

   Onze informatie:  

   • is correct  

   • is betrouwbaar   

   • wordt regelmatig bijgewerkt  

   Ons taalgebruik is:  

   • duidelijk  

   • precies  

   • begrijpelijk  

   Ambtenaren worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.

  3. Termijnen

   Délais

   De termijnen worden altijd meegedeeld: 

   • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving  

   • andere termijnen  

   Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld.  

   U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is. 

  4. Beschikbaarheid

    

    

    

    

    

    

   Beschikbaarheid

   U heeft de mogelijkheid om iemand te contacteren voor: 

   • vragen  

   • de opvolging van een dossier  

   Contact  

   De procedures zijn automatisch waar mogelijk: u hoeft dus zelf niets te doen. 

   Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal. 

   U heeft er toegang toe: 

   •  24u op 24 

   • 7 dagen op 7  

   We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen. 

   We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen. 
    

   We luisteren naar uw specifieke situatie.  

    

   In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest.  

    

   We gebruiken gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere publieke diensten (volgens de Only Once-wetgeving).  

    

   We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt. 

    

   Onze diensten zijn steeds in evolutie.  

   Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.