Missie, ambitie, waarden

Changed
22/01/2024

Onze missie

Het is onze opdracht om het mobiliteits- en vervoersbeleid voor te bereiden, uit te voeren en te ondersteunen. Dit doen we in overleg met onze partners op gewestelijk, federaal, nationaal en internationaal niveau. Hierbij hebben we aandacht voor een evenwicht tussen economische ontwikkeling, veiligheid, leefmilieu, sociale belangen en de integratie van de verschillende transportmodi.

Door onze expertise zijn we het referentiepunt in België voor advies, informatie en dienstverlening inzake mobiliteit en vervoer, zowel op de weg, op het spoor, op het water als in de lucht. We analyseren, volgen tendensen en stimuleren innovatie.

Onze dienstverlening is klantvriendelijk, kwaliteitsvol en efficiënt. Hierbij houden we rekening met de noden van de burgers, de ondernemingen en het algemeen belang.

Onze werking steunt op verantwoordelijkheid, vertrouwen en klantgerichtheid. We hechten belang aan een klimaat van respect en vertrouwen, waarin we onze medewerkers stimuleren initiatieven te willen en te kunnen nemen en bij te dragen aan het maatschappelijk belang; dit in een aangename moderne omgeving met innovatieve middelen en een goed evenwicht tussen werk en privé.

Onze 7 ambities

Duurzame mobiliteit bevorderen

We zien meer en meer uitzonderlijke innovaties op vlak van duurzame mobiliteit in een landschap gekenmerkt door verschillende vervoers- en transportvormen. In overeenstemming met de Europese doelstellingen, steunen en bevorderen onze projecten oplossingen voor een duurzame mobiliteit.

Concurrentievermogen versterken en sociale dumping bestrijden

De socio-economische belangen van de Belgische transportsector versterken en hun duurzame ontwikkeling ondersteunen vormen een belangrijk onderdeel van onze kernactiviteiten.

Veiligheid bewaken in overleg met onze partners

Veiligheid is onze topprioriteit. Wij stellen onze expertise ten dienste van de veiligheid van burgers en ondernemingen en volgen daarbij de technologische ontwikkelingen in de transportsector.

Een beveiligingsbeleid ontwikkelen in overleg met onze partners
Het bewaken van de beveiliging van de Belgische transportsector en -infrastructuur is voor ons een 
prioritair aandachtspunt.

Digitale transformatie

We integreren nieuwe technologieën om de digitale transformatie van onze FOD verder te zetten. Dit is essentieel om de ontwikkelingen in de mobiliteits- en vervoersector te kunnen ondersteunen.

Uitstekend bestuur

We ontwikkelen en voeren nieuwe beheersingsinstrumenten in om middelen en begrotingen te beheren.

Fris imago

Ons imago willen we versterken door te focussen op het welzijn van onze medewerkers, onze klantgerichtheid te verbeteren en nog meer partnerschappen te ontwikkelen.

Onze waarden

Responsabilisering
Onze medewerkers kennen hun rol binnen de organisatie en nemen hun verantwoordelijkheid op.

Vertrouwen
We werken samen in een geest van vertrouwen. Binnen onze organisatie en met onze partners, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Klantgerichtheid
We leren onze klanten beter kennen en verbeteren voortdurend onze aanpak want iedere burger of organisatie heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening door de federale overheid.