Stafdiensten P&O, ICT en Budget

Changed
21/03/2023

De Stafdienst Personeel & Organisatie

Het doel van onze stafdienst? Zorgen voor een persoonlijke dienstverlening voor de personeelsleden, het lijnmanagement en de hele FOD. Zo zorgen wij voor de juiste persoon op de juiste plaats, staan we in voor een performante personeelsadministratie en waken we over de ontwikkeling van het personeel en de organisatie. Daarnaast bouwen we mee aan de strategie en het diversiteitsbeleid van de FOD. Maar we maken ook werk van een aangename bedrijfscultuur. Zodat elk personeelslid kan genieten van een optimale werkomgeving.

De Stafdienst ICT

We leveren betrouwbare informaticadiensten, zodat onze collega’s en de burger altijd en overal vlot toegang hebben tot ons dienstenaanbod. Voor elke applicatie houden we rekening met de specifieke vereisten van die afdeling binnen de FOD. Bovendien zetten we sterk in op e-government. Zo zorgen we niet alleen voor administratieve vereenvoudiging, maar hebben we ook een positieve impact op het milieu.

De Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek

De financiële middelen van de FOD beheren, in samenspraak met het management en hun medewerkers. Dat is onze taak. We volgen de opmaak en de uitvoering van de begroting en de boekhouding op, zowel voor de uitgaven als voor de inkomsten. Daarnaast staan we in voor het logistieke beheer van de FOD en bieden we ondersteuning bij aankoopdossiers, zoals overheidsopdrachten. Zo helpen we de FOD om zijn doelstellingen te bereiken.