DG Scheepvaart

Changed
12/03/2024

Scheepvart“Ik ben een trotse Directeur-Generaal van 140 gedreven collega’s, die zich elke dag inzetten om de Belgische scheepvaart en onze Belgische havens sterker, duurzamer en veiliger te maken.”
Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart

De koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart:  allemaal moeten ze de scheepvaartreglementering naleven. We werken mee aan het beleid, zowel op nationaal en Europees niveau als op wereldniveau, binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

We stellen de scheepvaartreglementering niet alleen op, maar zien er ook op toe dat ze nageleefd wordt, zowel in de havens, op de Noordzee als in de rest van de wereld. Daarom gaan onze inspecteurs regelmatig aan boord van schepen en boten om de conformiteit van de documenten, installaties en uitrustingen na te kijken. Ze gaan ook op het terrein in de havens en de havenfaciliteiten om kritieke functies of locaties te detecteren en te signaleren. 
 

Waarom?

  • voor een veilige scheepvaart: door maatregelen te nemen die schipbreuken maar ook bijvoorbeeld piraterij of sabotage proberen te voorkomen. Bovendien gaan wij na, net als bij autobestuurders, of de bemanning van schepen en boten bekwaam is om te varen (stuurbrevet, medische onderzoeken, kennis van de vaarcode, kennis van de uitrusting, ...).
  • voor een duurzame scheepvaart: door het invoeren van reglementeringen voor milieuvriendelijkere brandstoffen, tegen vervuilende lozingen,... om zo de fauna en flora in zeeën, rivieren en kustzones te beschermen.
  • voor een gezonde concurrentie tussen alle actoren in de sector: door op internationaal niveau reglementering op te maken en te handhaven gelden voor alle spelers op de markt dezelfde regels.
  • voor de veiligheid van de burger: door de havens, de bijhorende havenfaciliteiten, en de personen daar tewerkgesteld in kritieke functies te monitoren en na te gaan of voldaan wordt aan de huidige wetgeving, proberen wij de invoer van verboden goederen (drugs, wapens, mensenhandel, etc…) te voorkomen.