• Home
  • Over de FOD

We bouwen samen aan de mobiliteit van morgen

De medewerkers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer stellen u vandaag trots de uitvoering van het strategisch plan 2021-2024 voor. We werken samen om de mobiliteit van de toekomst te verbeteren voor burgers en bedrijven. 
 

Een website vol verhalen over onze projecten en realisaties 

Ambitie is zilver, maar uitvoering is goud! We lanceren vandaag een nieuwe website om u inzicht te geven in het dagelijkse werk van de medewerkers van FOD Mobiliteit. De verhalen op deze website gaan over de waarden en ambities die onze projecten richting geven, maar vertellen ook wat we doen om ze te verwezenlijken. 
Onze collega's zijn toegewijd en betrokken: hun expertise en professionalisme liggen aan de basis van het succes van onze organisatie.  
 

Zeven ambities voor een mobiliteit die duurzaam, veilig en toegankelijk is  

De FOD Mobiliteit en Vervoer werkt in het hart van belangrijke evoluties: klimaatverandering, multimodaliteit en de modal shift, maar ook digitalisering, competitiviteit, veiligheid én beveiliging.  
 
Op maatschappelijk vlak streven we naar een duurzame mobiliteit die economisch rendabel, veilig en beveiligd is. Als organisatie streven ernaar om onze werking en het gebruik van onze middelen te optimaliseren. We hebben daarbij extra aandacht voor de digitalisering van onze diensten. We willen evolueren naar een innovatieve openbare dienst met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. 
De uitvoering van de projecten en acties in ons strategisch plan brengt ons een stap dichter bij de verwezenlijking van onze ambities.  

Het strategisch plan, wat is dat eigenlijk ? 

Strategische doetstellingen
Het strategisch plan is een contract tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet. Het omschrijft onze strategische planning en doelstellingen voor de periode 2021 tot 2024. Vanaf het begin van deze periode vertalen we die ambities in concrete projecten om mee de mobiliteit van morgen te ontwikkelen. 

 

Emmanuelle Vandamme, Voorzitster van het Directiecomité: "We staan voor een reeks uitdagingen, zowel op maatschappelijk vlak, als op het vlak van mobiliteit en transport. De context waarin we werken is complex, maar dat geeft onze organisatie de kans om een duurzame en positieve impact te hebben op de toekomst.