• Scheepvaart
  • Werken bij de FOD

Vrouwen in de maritieme sector: International Day for Women in Maritime

Scheepvaart is een mannenwereld. Of zo luidt toch het cliché. Bij DG Scheepvaart zijn in elk geval niet enkel mannen aan de slag, maar liefst 40% van de collega’s is vrouw. Naar aanleiding van de International Day for Women in Maritime op 18 mei delen vier van onze vrouwelijk collega’s hun ervaringen en wat het voor hen betekent om vrouw te zijn in de maritieme sector. “Of de International Day for Women in Maritime belangrijk is? Zeker! Als we verandering willen zien, moeten we ons ook als vrouw laten zien.”

Scheepvaart, een mannenwereld?

 “Historisch is de maritieme sector inderdaad een mannenwereld,” vertelt Anne-Catherine, “Nog steeds zijn de meeste zeevarenden mannen. Vrouwen nemen vaak een zorgende rol op in het gezin. Dan is het moeilijker om zo lang van huis te zijn.  Ook kiezen vrouwen nog steeds minder vaak voor technische beroepen.”

Ook pleziervaarders zijn vaker mannen dan vrouwen. Bij de federaties werken dan ook voornamelijk mannen, merkt Maria op.

Steeds meer vrouwen vinden hun plek

Toch is Ikram optimistisch. Ze heeft de laatste jaren al heel wat zien veranderen en vindt dat de vrouw in de maritieme sector echt is geëvolueerd. “Ook in de pleziervaart zie je steeds meer vrouwen. We hebben zeker ook interesse.”

“De maritieme cluster is zeer divers,” bevestigt Anne-Catherine, “Er zijn niet alleen jobs in transport, logistiek en de havens, maar ook bij belangenorganisaties, overheidsadministraties en in de academische wereld. Er zijn dus zeker ook kansen voor vrouwen. Er zijn trouwens heel wat vrouwen die nu al leiding en verantwoordelijkheid opnemen in de maritieme sector.”

In sommige functies vind je ondertussen zelfs meer vrouwen dan mannen. Caro getuigt: “Ik ben beleidsmedewerker in de dienst Veiligheid en Milieu en ik hou me vooral bezig met de broeikasgasdossiers, zowel op Europees als internationaal vlak. De collega’s die ik tot nu toe heb ontmoet, vormen een mooie gendermix. Milieugerelateerde dossiers trekken sneller vrouwen aan dan mannen, vraag me niet waarom.”

Een maritieme carrière bij DG Scheepvaart

Dat ze bij DG Scheepvaart evenveel kansen krijgen als mannen, daar zijn Anne-Catherine, Caro, Maria en Ikram het unaniem over eens. Maria vertelt: “Het feit dat ik een vrouw bent, speelt in mijn functie absoluut geen rol. Des te beter! Ik word door heel het team goed ondersteund. Iedereen wordt op dezelfde manier behandeld, waardoor we ons allemaal gelijk voelen.”

Ook de pleziervaarders zelf kijken al lang niet meer raar op wanneer een vrouw hen verder helpt. “De oudere generatie kan soms wat bot zijn. Ik probeer dan open te zijn en begrip te tonen. Meestal komt het dan wel goed. Pleziervaarders zijn over het algemeen toffe mensen!”, aldus Ikram.

De International Day for Women in Maritime geeft vrouwen een duwtje in de rug

Hoewel steeds meer vrouwen een carrière in de maritieme sector ambiëren, blijft de International Day for Women in Maritime van groot belang. Anne-Catherine benadrukt dat vrouwen zich zeker niet op de achtergrond moeten houden en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Deze actie kan daarbij helpen. Maria besluit: “We mogen trots zijn om vrouw te zijn en we moeten onze plaats blijven verdedigen zowel in de maatschappij als op het werk.”

Anne-Catherine, Caro, Maria en Ikram