Luchtvaart

Tijdelijk droneverbod tijdens grote zomerevents

Tomorrowland, de nationale feestdag, de Grote Prijs F1 Francorchamps. Voor elk wat wils tijdens de  tweede helft van juli. Tijdens die evenementen gelden er strikte beperkingen voor het bemand vliegverkeer en voor het vliegen met drones in het luchtruim erboven. Dat is nodig voor de openbare veiligheid.  

Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) besloot die maatregelen te nemen na overleg met de politiediensten, de provinciegouverneurs, Defensie en skeyes. Hieronder vindt u alvast een overzicht per evenement.   

Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar via NOTAM en op https://map.droneguide.be.  
 

Tomorrowland 

Er geldt een no flyzone van 20 juli tot en met 24 juli (eerste festivalweekend) en van 27 juli tot en met 31 juli (tweede festivalweekend). Dan mogen alleen drones van hulpdiensten en de organisatie in het gebied vliegen.  

En opgelet: tijdens het festival is op het openbaar domein van de gemeenten Boom en Rumst ook het bezit van drone-apparatuur verboden. 
 

Grote Prijs Formule 1 van Francorchamps 

De motoren brullen in Francorchamps van 28 tot 30 juli. Rond het circuit van Spa-Francorchamps zal een restricted area ingesteld worden tot 3500ft AMSL waarin enkel vooraf bepaalde toestellen kunnen vliegen. Vluchten van en naar het vliegveld van Spa-La Sauvenière en naar de helihaven van Le Roannay blijven wel mogelijk buiten die zone. Weliswaar op voorwaarde dat radio en transponder gebruikt worden.  
 

Nationale feestdag  

Tijdens het luchtdefilé op de nationale feestdag van 21 juli 2023 zal alle bemand en onbemand vliegverkeer verboden zijn in de luchtruim-gebieden waar de deelnemende toestellen doorkomen.
  

Consequente handhaving en strenge sancties  

De politie zal streng toezien op de naleving van de maatregelen en het DGLV zal consequent gevolg geven aan mogelijke inbreuken. Overtreders riskeren dat hun drone in beslag genomen wordt en een forse boete.   

Ter illustratie: tijdens de vorige editie van Tomorrowland werden 7 drones in beslag genomen en boetes tot 8.000 euro gegeven.  
 

Nick Noël, Politiezone Rupel: "De maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat festivalgangers, medewerkers of vrijwilligers gekwetst zouden raken door een drone, en om te verzekeren dat de hulpdiensten altijd snel, veilig en ongehinderd ter plaatse kunnen gaan voor een interventie."