Duurzame mobiliteit

Subsidies voor mobiliteitsprojecten

Hebt u een project voor groenere, rechtvaardigere en toegankelijkere mobiliteit? 

Circulaire economie, genderongelijkheid, toegankelijkheid, vermindering van de ecologische voetafdruk ... Overal in België worden projecten opgezet.

Deze projecten verdienen steun*. Ze bieden een concreet en doeltreffend antwoord op de uitdaging van een duurzamere mobiliteit.

In 2024 zijn de gekozen thema's:

  • Duurzame mobiliteit : modal shift, STOP-principe, …
  • Inclusieve mobiliteit : precariteit, gender, toegankelijkheid, …

E-mailadres voor het project en/of voor alle vragen: info@gilkinet.fed.be
 

Voorbeelden van projecten die in voorgaande jaren steun ontvingen :

Studie over de doelstelling en het recyclingpotentieel van de batterijen van elektrische auto's   

 

 

Studie over de doelstelling en het recyclingpotentieel van de batterijen van elektrische auto's

 

 

 

24 uur fietsen in het Ter Kamerenbos: organisatie van een beveiligde fietsenstalling

24 uur fietsen in het Ter Kamerenbos: organisatie van een beveiligde fietsenstalling
Burgerplatform voor multimodale verkeerstelling   

 

 

Burgerplatform voor multimodale verkeerstelling  

*De toegekende subsidies moeten in overeenstemming zijn met de Europese staatsstenregels en met de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, artikelen 121 tot 124. Alle andere toepasselijke reglementeringen (overheidsopdrachten, wetboek van vennootschappen, enz.) moeten ook worden nageleefd.  Het niet naleven van de opgelegde voorwaarden kan leiden tot de onverenigbaarheid van de steun en de verplichting voor de begunstigde om deze geheel of gedeeltelijk terug te betalen.