Weg

Ondertekening van een nieuwe Code van de openbare weg

Enkele weken geleden kondigde de federale minister van Mobiliteit het akkoord aan tussen alle betrokken partijen over de  de nieuwe Code van de openbare weg. Deze werd op maandag 3 juni door de koning ondertekend en zal op 1 september 2026 in werking treden.  
 

Een nieuwe Code van de openbare weg, waarom?   

Een grondige herziening van de Wegcode, waarvan de eerste versie dateert uit 1975, was noodzakelijk om soms onvolledige of verouderde regels bij te werken en om de regelgeving op een meer coherente manier te herstructureren.  

Bovendien zien  we de laatste jaren  meer en meer nieuwe vervoerswijzen op onze wegen verschijnen: de opkomst van de elektrische fiets en step, de ontwikkeling van gedeelde voertuigen (carpoolen, autodelen…). Al deze ontwikkelingen vereisten een herziening van de huidige Wegcode.   

De nieuwe Code van de openbare weg  houdt rekening met  onze  nieuwe mobiliteitsgewoonten en wil iedereen een eerlijkere plaats op de openbare weg  geven, met de bedoeling de veiligheid van elke weggebruiker te maximaliseren.  

Dit ambitieuze project is het gevolg van een proces van bijna 20 jaar dat in 2005 begon.  

Aangezien de bevoegdheden op mobiliteitsvlak verdeeld zijn, wordt de Code van de openbare weg aangevuld met drie regionale codes die die de geregionaliseerde bepalingen bevatten. Deze codes zullen  later worden gepubliceerd om een gelijktijdige inwerkingtreding op 1 september 2026 te verzekeren.
 

Een beter leesbare en coherente code van de openbare weg 

Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat elke weggebruiker, ongeacht zijn leeftijd of opleidingsniveau, begrijpt wat er van hem verwacht wordt en onduidelijkheden vermijden. Het uitgangspunt  van de nieuwe Code van de openbare weg is om informatie te plaatsen waar men die verwacht te vinden.   

Een aantal bepalingen zijn bijvoorbeeld geordend volgens gebruikerscategorieën, voornamelijk met betrekking tot hun plaats op de openbare weg. Afhankelijk van hun vervoerswijze kunnen weggebruikers dus gemakkelijker de regels terugvinden die van toepassing zijn op de delen van de openbare weg die zij gebruiken.  

Veel regels die voorheen verspreid waren , zijn gehergroepeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de regels die van toepassing zijn op groepen, of het nu gaat om groepen voetgangers, fietsers, bromfietsers, motorrijders of ruiters.  

Het hoofdstuk over verkeersborden is volledig herzien om de borden te moderniseren, nieuwe toe te voegen en hun betekenis duidelijker te maken. Er zijn nieuwe symbolen gebruikt om het gebruik van tekst en de daaruit voortvloeiende begripsproblemen te vermijden.
 

Alle weggebruikers een eerlijke plaats op de openbare weg geven, actieve mobiliteit bevorderen en de verkeersveiligheid verbeteren 

Het is essentieel om opnieuw na te denken over de manier waarop de openbare weg wordt gedeeld om zo de plaats die aan elke weggebruiker wordt gegeven opnieuw in evenwicht te brengen. In overeenstemming met de klimaatdoelstellingen is het meer dan noodzakelijk een kader te creëren waarin actieve en duurzame mobiliteit zich in alle veiligheid kunnen ontwikkelen.  

Met essentiële maatregelen op vlak van verkeersveiligheid, zal de Code van de openbare weg een extra instrument zijn om de doelstelling van het terugdringen van het aantal zwaargewonden en verkeersdoden op onze wegen te bereiken. De nieuwe code zal de veiligheid van iedereen verbeteren, vooral die van de zwakke weggebruikers.   

Ter herinnering: de Code van de openbare weg die op 3  juni 2024 werd ondertekend, zal pas 1 september 2026 in werking treden. Deze termijn van ongeveer twee jaar is bedoeld om voldoende tijd te voorzien voor de nodige aanpassingen, met name op het gebied van regelgeving, IT en onderwijs, die voortvloeien uit de herziening van het koninklijk besluit  van 1975.
  

Meer weten?  

Op onze wegpagina vindt u een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen in de Code van de openbare weg die een impact hebben op de weggebruikers.