Luchtvaart

Meer luchtvaartveiligheid dankzij fotogrammetrie met drones

Veilige luchtvaart mogelijk maken vanop niet-gecertifieerde vliegvelden en helihavens. Dat is waarom een team van het DG Luchtvaart deze luchtvaartterreinen adviseert, machtigt en controleert. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die drones bieden, verkleint de dienst Niet-gecertificeerde luchtvaartterreinen de kans op incidenten. 
 

Hoe maakt het DG Luchtvaart veilig gebruik van niet-gecertificeerde luchtvaartterreinen mogelijk? 

Naast een aantal specifieke administratieve en technische voorwaarden, is de essentie natuurlijk dat luchtvaartuigen bij het opstijgen en het landen nergens tegen vliegen of rijden. Dat tegen een windturbine vliegen rampzalig is, behoeft weinig uitleg, maar ook hoog gras te dicht bij het tarmac, kan al voor serieuze problemen zorgen. Het DG Luchtvaart brengt daarom de obstakels en veiligheidszones rond de landingsbaan zo nauwkeurig mogelijk in kaart en gebruikt die als basis voor haar beslissingen over een machtiging, vijfjaarlijkse controles en adviezen.     
 

De context wordt steeds complexer 

Niet-gecertificeerde luchtvaartterreinen liggen per definitie bijna altijd in een landelijke omgeving. Dit betekent dat meer en meer naar de balans moet gezocht worden tussen het belang van de natuur en het milieu en de vliegactiviteit. Een landelijk gebied of de zee is ook bij uitstek de plaats waar windturbines worden gebouwd en die vormen dan vaak een obstakel voor de luchtvaart. De FOD Mobiliteit heeft hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid om voorafgaand de toestand goed te analyseren en met de bevoegde organisaties, zoals het Agentschap Natuur en Bos of le Département de la Nature et des Forêts, en Gewestelijke overheden overleg te plegen en hen te adviseren.       
 

Waarom zorgen drones voor meer luchtvaartveiligheid? 

Werken met drones levert niet zozeer een tijdsbesparing op, maar de veiligheidsanalyse is nu wel perfect. De experts van het DG Luchtvaart nemen met hun drone een paar duizend foto’s en maken daar een 3-D kaart mee. Als je weet dat kleine marges, grote verschillen maken op het vlak van de luchtvaartveiligheid is dat heel belangrijk. Concreet zien de experts van de FOD obstakels die ze vroeger niet als een obstakel geregistreerd hadden.