Duurzame mobiliteit

Federale overheid en de drie gewesten lanceren “mybike”

Nieuw instrument in de strijd tegen fietsdiefstal: een centraal register met toegang voor politie

Op dinsdag 23 april hebben de federale en de drie gewestelijke ministers van Mobiliteit het allereerste nationale mybike-fietsregister officieel gelanceerd. Met dit nieuwe fietsregistratieplatform, gratis en vrijwillig toegankelijk, kan iedereen in België zijn of haar fiets beter beschermen tegen diefstal. Fietsverenigingen waren al lang vragende partij voor zo'n register. Vanaf vandaag is dat er. Via mybike.belgium.be kan iedereen zijn of haar fiets registreren en identificeren met behulp van een unieke gratis sticker. Mybike verkleint het risico op diefstal en heling en verhoogt de kans om een gestolen fiets terug te vinden, zodra de politie toegang zal hebben tot het register..

Elk jaar worden er bijna 100.000 fietsen gestolen in België. Vele daarvan worden door de politie gevonden, maar geraken niet terug tot bij hun eigenaar en bevinden zich in opslagplaatsen.

Om fietsdiefstal beter te bestrijden, heeft België voortaan een centraal fietsregister mybike, waarop fietseigenaars zich vrijwillig kunnen registreren. Zo kunnen burgers makkelijker aangifte doen van fietsdiefstal of heling en kunnen politie en justitie hun strijd hiertegen opvoeren.

Dit centrale register is opgericht door het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de federale Regering en de Gewesten.

Een eenvoudige code die fietsen veel beter beschermt

Hoe werkt mybike? Iedereen die in België woont en ouder is dan 13 jaar kan een fiets gratis registreren op mybike. Concreet wordt elke fiets gemerkt met een unieke QR-code (via een anti-fraudesticker) en geregistreerd in een centraal register. De FOD Mobiliteit beheert de databank die toegankelijk zal zijn voor politie en justitie. De Gewesten staan in voor de aanbieding van het platform, het verzenden van de stickers en het beheer van de helpdesk. Gebruikers kunnen alle gegevens en kenmerken van hun fiets in het platform registreren, inclusief foto’s en aankoopbewijzen, om zo het eigenaarschap aan te tonen. Door de sticker te scannen, krijg je informatie over de fiets en de eigenaar. De privacy van de eigenaars worden daarbij beschermd. Eigendom van een fiets kan in alle transparantie en veiligheid worden overgedragen in geval van doorverkoop.

Dankzij de registratie zal de politie de rechtmatige eigenaars meteen kunnen identificeren en contact met hen opnemen. Bovendien kan de aanwezigheid van deze permanente sticker potentiële dieven afschrikken. Zo voorkomt mybike fietsdiefstal, helpt het de politiediensten in hun werk en helpt het om gestolen fietsen terug te brengen naar de rechtmatige eigenaars.

Potentiële kopers van tweedehandsfietsen kunnen daarnaast door de code op de fiets te scannen te weten komen of een fiets als dan niet als gestolen werd opgegeven. Wanneer iemand een gestolen fiets terugvindt, kan die ook anoniem rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar en de diefstal melden aan de politie.

Bovendien zorgt mybike voor een coherente en gecoördineerde aanpak van de strijd tegen fietsdiefstal in heel België.

Een performanter systeem

Iedereen is vrij om mybike te gebruiken, maar het wordt wel sterk aangemoedigd. In vergelijking met andere systemen is mybike uitgebreider en dus doeltreffender in de strijd tegen fietsdiefstal. Een essentiële factor is de verbinding met politie- en justitiediensten. Fietsers die al een gravure of een ander type registratie hebben (VeloPass, Brompton nummer, enz.) zullen deze gegevens ook kunnen invoeren in hun mybike-account. Dit zal hun fiets nog beter beschermen.

De mybike.brussels-stickers blijven actief op het nieuwe platform: hun gebruikers ontvangen binnenkort een code om er rechtstreeks verbinding mee te maken.

Intensievere strijd tegen fietsdiefstal om nog meer Belgen op de fiets te krijgen

Volgens gegevens van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit vinden de meeste fietsdiefstallen plaats in de openbare ruimte: ofwel in een vrij toegankelijke fietsenstalling (41%), ofwel op de openbare weg buiten een fietsenstalling (34%). Een op de vijf diefstallen gebeurt thuis (20%) en 4% in gesloten fietsenstallingen. De eerste reflex na een fietsdiefstal bestaat er vaak in om de fiets beter te beveiligen (met een slot van betere kwaliteit, of een markeringssysteem). mybike heeft als doel om het aantal fietsdiefstallen te doen dalen, want diefstal blijft een belemmering voor fietsen. Fietsdiefstal werkt ontmoedigend, zeker voor wie overweegt een fiets aan te schaffen, wie pas startte of beperkte financiële middelen heeft.

De strijd tegen fietsdiefstal opvoeren en verbeteren is belangrijk, gezien de noodzaak van een modal shift naar meer duurzame en actieve vervoermiddelen om de klimaatdoelstellingen te halen. De uitstoot van broeikasgassen door de vervoersector vertegenwoordigt namelijk een kwart van de totale CO2-uitstoot van ons land.

Leve de fiets!

Federaal Minister van Mobiliteit: Met de start van ‘mybike’ zetten we een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen fietsdiefstal en concretiseren we een van de belangrijkste maatregelen van Be Cyclist, het eerste federaal Plan ter Promotie van de Fiets. Elke Belg krijgt zo toegang tot een eenvoudig en modern systeem dat dieven afschrikt en het voor onder andere de politie eenvoudiger maakt een gestolen fiets te identificeren en zo de teruggave aan de eigenaar te vergemakkelijken. mybike is een van de zovele voorbeelden van de goede samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten. Dit is een uitstekende stap voorwaarts voor de burger en voor de duurzame mobiliteit in België! Ik hoop dat dit initiatief andere Europese landen zal inspireren, want we weten dat fietsdiefstal een plaag is die verder reikt dan ons land. De allereerste Europese Fietsverklaring die we onder het Belgische voorzitterschap ondertekenden zal hier hopelijk een rol in spelen. Het zou echt positief zijn mocht elke Europese burger binnenkort gebruik kunnen maken van een systeem zoals mybike, dat gemakkelijk, gratis en vooral heel nuttig is!

Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: mybike heeft zijn efficiëntie bewezen in Brussel: er zijn al meer 50.000 geregistreerde fietsen op mybike.Brussels en er worden ook steeds meer fietsen teruggevonden. Ik ben dan ook heel tevreden dat dit succesvolle systeem uitgebreid wordt naar de rest van het land. De strijd tegen fietsdiefstal wordt al enkele jaren stevig opgevoerd: samen met de invoering van beveiligde fietsenstallingen in heel Brussel en een nauwere samenwerking met de politie, is de uitrol van dit nationale systeem vandaag opnieuw een belangrijke stap in de goede richting.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Er wordt steeds meer gefietst in Vlaanderen, wat ook betekent dat er jaar na jaar heel wat fietsen bijkomen die het doelwit van diefstal kunnen zijn. Bovendien winnen duurdere, elektrische fietsen aan populariteit, die helaas extra interessant zijn voor fietsendieven. Om te vermijden dat fietsdiefstal onze ‘fietsreflex’ zou kunnen afremmen, moeten we nu de nodige maatregelen nemen. Het nieuwe fietsregister is een belangrijke stap richting nog meer zorgeloze fietsritten én onze ambitie van 30% fietsverplaatsingen tegen 2040”.

Waals Minister van Mobiliteit: “In het actieplan Wallonie Cyclable 2030 is de strijd tegen fietsdiefstal een van de prioriteiten. Dit is essentieel om het veilige gebruik van tweewielers aan te moedigen en om te vermijden dat slachtoffers ontmoedigd worden. We verhogen het aantal beveiligde stallingen in Wallonië, maar dat is niet genoeg. De gewestelijke overheden moeten meewerken aan de uitrol van de mybike-operatie en we gaan fietseigenaars sterk aanmoedigen om deze sticker te gebruiken, want hij heeft een afschrikkend effect. Het dagelijks gebruik van de fiets stimuleren is een van de hefbomen om transport koolstofvrij te maken en onze klimaatdoelstellingen te halen. Dit is een nieuwe stap die daar ongetwijfeld aan zal bijdragen ..."

Minister van Binnenlandse Zaken: “De digitalisering van onze politiediensten is essentieel voor een politie die dicht bij onze mensen staat. We maken hier dan ook werk van, onder andere via de app PolConnect, die de politiediensten in staat stelt om, onder welbepaalde voorwaarden, een connectie te maken met externe databanken, zoals Mybike. Zo zal de correcte en volledige registratie van de fiets in het nationaal fietsregister zorgen voor een eenvoudigere doorstroom van relevante informatie. Dit zorgt ervoor dat de afhandeling van aangiftes van fietsdiefstallen eenvoudiger kan verlopen, zowel voor de inwoners als voor de politiediensten. Op deze manier wil ook de politie haar steentje bijdragen in de strijd tegen fietsdiefstal."