Alternative Means of Compliance

Changed
28/06/2024

Acceptable Means of Compliance (AMC) of aanvaardbare nalevingswijzen

AMC zijn niet-bindende normen die het EASA heeft aangenomen ter illustratie van methoden om overeenstemming te bereiken met de Basisverordening en haar uitvoeringsbepalingen.

De door het EASA uitgevaardigde AMC zijn niet wetgevend van aard. Ze kunnen geen bijkomende verplichtingen creëren voor de aan de reglementering onderworpen personen, die kunnen beslissen om op andere wijzen overeenstemming te bereiken met de toepasbare vereisten. Aangezien de wetgever dergelijk materiaal echter bedoelde om rechtszekerheid te bieden en bij te dragen tot een uniforme toepassing, verleent hij de door het EASA aangenomen AMC het vermoeden van overeenstemming met de regels, zodat de bevoegde autoriteiten verplicht zijn om de aan de reglementering onderworpen personen, die een AMC van het EASA naleven, te beschouwen als personen die aan reglementering voldoen.

Alternative Means of Compliance (AltMoC) of alternatieve nalevingswijzen

Aangezien AMC niet bindend zijn, kunnen de aan de reglementering onderworpen personen alternatieve manieren kiezen om aan de regel te voldoen. In dit geval echter verliezen ze het door de AMC van het EASA verleende vermoeden van overeenstemming en moeten ze ten overstaan van de bevoegde autoriteiten bewijzen dat zij de wet naleven.

 

Goedgekeurde AltMoC’s

BCAA Reference Regulatory reference subject proposed by Date of approval
BCAA/AltMoC/FCL/2015-01 (retiré) EU 1178/2011 FCL.725(a) Training course for the initial issue of a type rating MPH on FFS lvl. B Noordzee Helicopter Vlaanderen 9/07/2015
BCAA/AltMoC/FCL/2015-02 Reg. (EU) 1178/2011 Part-FCL Alternative requirements for the extension of the privileges of a TRI(A) to give instruction in a TRI(A) course BCAA 10/07/2015
BCAA/AltMoC/OPS/2021-01 Reg. (EU) 965/2012 Part-ORO Operator proficiency check BCAA 04/03/2021
BCAA/AltMoC/TEC/2021-001(retiré) AMC 66.A.20(b)(2)  Required maintenance experience for L1/L2 licences to be allowed to exercise privileges BCAA 28/06/2021
BCAA/AltMoC/TEC/2021-02 AMC 66.A.45(e) Endorsement of aircraft ratings (group rating 2c) BCAA 15/12/2021
BCAA/AltMoC/FCL/2022-01 AMC1 FCL.120 ; FCL.125 ; AMC1 FCL.215; FCL.235
AMC1 BFCL.135
AMC1 SFCL.135
Number and distribution of questions and duration of the theoretical knowledge examination for
PPL(A), PPL(H), LAPL(A), LAPL(H), BPL and SPL
BCAA 18/02/2022
BCAA/AltMoC/TEC/2022-01 AMC1 CAMO.A.305(c) Personnel requirements SM Qualification description BCAA 18/02/2022

BCAA/AltMoC/UAS/2023-01

AMC1 to Article 11 of (EU) Reg 2019/947 - 2.5.3 Step #9  

UAS Requirement -

 Adjacent area/airspace considerations  

BCAA 13/10/2023
BCAA/AltMoC/OPS/2024-02 AMC1.2 CAT.IDE.A.190 Flight data recorder Flight data recorder for C525C & C560XL aeroplanes first issued with an individual CofA on or after 1 January 2023 BCAA 12/04/2024
BCAA/AltMoC/OPS/2024-03 AMC1.2 CAT.IDE.A.190 Flight data recorder Flight data recorder for FA7X/FA8X aeroplanes first issued with an individual CofA on or after 1 January 2023 BCAA 24/06/2024