Tijdelijke toelating tot overvliegen voor niet-ICAO luchtvaartuigen

Changed
14/10/2022
 • Een tijdelijke toelating tot overvliegen is een in de tijd beperkte vergunning voor piloten van niet-EASA-luchtvaartuigen die niet over een ICAO-bewijs van luchtwaardigheid beschikken en boven het Belgische grondgebied willen vliegen. Het bewijs is vastgesteld in bijlage 8 van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (ICAO). De toelating is dus verplicht voor in het buitenland geregistreerde luchtvaartuigen die niet aan de internationale regels van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) voldoen en die boven België willen vliegen.

  Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan voor luchtvaartuigen met een Belgische tijdelijke toelating tot overvliegen.

  De regels over de toelating vindt u in de Belgische wetgeving in het koninklijk besluit van 16 maart 2009, en de wijziging ervan door het koninklijk besluit van 8 juni 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid.

  Het ministerieel besluit van 28 mei 2014 bepaalt op zijn beurt de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogyro's (een soort ULM).

  Wie is vrijgesteld van deze tijdelijke toelating tot overvliegen?

  Hieronder vindt u een lijst van luchtvaartuigen die vrijgesteld zijn van een tijdelijke toelating tot vliegen om in het Belgische luchtruim te vliegen:

  • door amateurs gebouwde luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een lidstaat van de ECAC (European Civil Aviation Conference)
  • historische luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een lidstaat van de ECAC en die voldoen aan alle volgende criteria:
   • een industrieel gebouw luchtvaartuig
   • dat eerder houder was van een ICAO-bewijs van luchtwaardigheid, en nadien overeenkomstig de nationale regelgeving met een beperkte toelating tot vliegen of beperkt bewijs van luchtvaardigheid gebruikt werd
   • dat gedefinieerd wordt als een niet-complex luchtvaartuig waarvan het oorspronkelijke ontwerp dateert van vóór 1 januari 1955 en waarvan de productie vóór 1 januari 1975 stopgezet is
   • met een maximale opstijgmassa van maximaal 5.700 kg
   • dat voor niet-commerciële vluchten gebruikt wordt

  Hoe aanvragen?

  1. Vul het formulier in.

  2. Verstrek de aanvullende documenten.

   Voeg de aanvullende documenten toe aan uw aanvraagformulier.

   Voor luchtvaartuigen

   • een kopie van uw toelating tot vliegen afgegeven door het land van inschrijving of registratie, samen met eventuele bijbehorende bijlagen (inclusief voorwaarden en gebruiksbeperkingen)
   • een kopie van het registratiecertificaat van het luchtvaartuig
   • een certificaat als bewijs van de naleving van de verordening (EG) nr. 785/2004 over de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen

   Voor autogyro's

   • een kopie van het typecertificaat of een gelijkwaardig document van de autogyro
   • het individuele conformiteitscertificaat van de autogyro
   • een kopie van de omslag en de revisielijst van de gebruikershandleiding van de autogyro (opgesteld door de fabrikant van de autogyro)
   • het document of de documenten waaruit blijkt dat de autogyro voldoet aan de technische voorwaarden inzake luchtwaardigheid
   • een kopie van het registratiecertificaat van de autogyro
   • een kopie van het geluidscertificaat van de autogyro (als dat niet reeds in de eerder gevraagde documenten opgenomen is)
   • een kopie van het rapport 'Weight and Balance' van de autogyro (als dat niet reeds in de eerder gevraagde documenten opgenomen is)
   • een kopie van de vergunning als autogyropiloot of een geldige toelating om met een autogyro te vliegen (of een gelijkwaardig document) en dat voor elk van de betrokken piloten
   • een kopie van het geldige medisch attest dat verbonden is aan de vergunning voor elk van de piloten (dat kan aan een LAPL-brevet gekoppeld zijn als er geen medisch attest aan uw vergunning als autogyropiloot gekoppeld is)
   • een kopie van het vluchtlogboek van elke piloot, waaruit blijkt dat hij ten minste 40 vlieguren ervaring opgedaan heeft met het type autogyro waarop de aanvraag betrekking heeft
   • een certificaat als bewijs van de naleving van de verordening (EG) nr. 785/2004 over de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen
  3. Dien uw aanvraag in.

   U moet het formulier met de aanvullende documenten ten minste 10 werkdagen vóór de datum van uw eerste vlucht in België indienen.

   Stuur het formulier met de documenten naar het volgende e-mailadres: generalaviation@mobilit.fgov.be.

   U kunt het geheel ook per post naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Directie Techniek
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

  4. Voer de betaling uit.

   Vergeet niet te betalen nadat u de factuur ontvangen hebt. Het te betalen bedrag is:

   • 103 euro voor elk op het aanvraagformulier vermeld luchtvaartuig
   • 100 euro voor elke op het aanvraagformulier vermelde autogyro
  5. Ontvangst van uw toelating.

   Zodra uw dossier aanvaard is, ontvangt u per e-mail uw tijdelijke toelating tot overvliegen.

 • Wat is de geldigheidsduur van de toelating?

  De tijdelijke toelating tot overvliegen wordt afgegeven voor een periode van maximaal één jaar. U kunt de toelating slechts gedurende maximaal 30 dagen per jaar gebruiken.

  Merk op dat de geldigheid van de toelating gekoppeld is aan de geldigheid van het document dat in het land van herkomst als vliegtoelating gebruikt wordt. Als de toelating in dat land vervalt, vervalt ook de Belgische toelating.

  Luchtvaartuigen die van een toelating vrijgesteld zijn, moeten zich ook houden aan een beperkte overvliegperiode. Deze luchtvaartuigen mag u maximaal 30 dagen per jaar in het Belgische luchtruim gebruiken.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : generalaviation@mobilit.fgov.be