Historische luchtvaartuigen

Changed
14/10/2022
 • Om toelating te krijgen tot het Belgische luchtverkeer moet u voor historische luchtvaartuigen en luchtvaartuigen zonder typecertificaat een beperkt luchtwaardigheidsbewijs aanvragen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  Een uitzondering is het Stampe SV4-vliegtuig. Daarvoor vraagt u een ICAO-luchtwaardigheidsbewijs aan.

  Welke luchtvaartuigen?

  Een historisch luchtvaartuig is een luchtvaartuig dat tot een van de volgende categorieën behoort:

  • niet-complexe luchtvaartuigen waarvan:
   • het oorspronkelijke ontwerp van vóór 1 januari 1955 dateert en
   • de productie vóór 1 januari 1975 is stopgezet
  • luchtvaartuigen met een duidelijk historisch belang zoals:
   • de deelname aan een opmerkelijke historische gebeurtenis of
   • een belangrijke stap in de ontwikkeling van de luchtvaart of
   • een belangrijke rol in de strijdkrachten van een lidstaat van de Europese Unie
  • replica's van bovenstaande luchtvaartuigen
  • luchtvaartuigen die in België een typecertificaat verkregen hebben en een luchtwaardigheidsbewijs uitgereikt door de minister of zijn gemachtigde

  De regelgeving voor historische luchtvaartuigen is ook van toepassing op luchtvaartuigen zonder houder van het typecertificaat waarvan:

  • het oorspronkelijke ontwerp dateert van meer dan 40 jaar geleden en
  • de productie sinds minstens 25 jaar is stopgezet en
  • het typecertificaat werd teruggegeven, opgeschort of vernietigd en
  • geen enkele persoon of organisatie nog informatie of de nodige materiële ondersteuning levert om de geldigheid van de oorspronkelijke luchtwaardigheidsdocumenten te kunnen behouden

  Daarnaast moet het luchtvaartuig aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • in het Belgische Luchtvaartregister ingeschreven zijn (uitzondering: replica- en restauratieprojecten)
  • tot een van de volgende categorieën behoren:
   • ballonnen
   • vleugelvliegtuigen uitgerust met één of meerdere zuigermotoren met een operationeel maximale opstijgmassa van 5.700 kg
   • helikopters met een operationeel maximale opstijgmassa van 3.175 kg
  • geen geldig typecertificaat of gelijkwaardig document hebben dat de aflevering van een normaal luchtwaardigheidsbewijs mogelijk maakt
  • op het ogenblik van de aanvraag van een beperkt luchtwaardigheidsbewijs, een luchtwaardigheidsbewijs of gelijkwaardig document hebben dat nog geldig is of dat minder dan zes maanden vervallen is en dat uitgereikt werd:
   • door de minister of zijn gemachtigde of
   • door de bevoegde overheid van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
   • door de Federal Aviation Administration van de Verenigde Staten (US FAA) of
   • door de Transport Canada Civil Aviation (TCCA) van Canada

  Uitzondering voor deze voorwaarde: replica- en restauratieprojecten

  Hoe een beperkt luchtwaardigheidsbewijs aanvragen?

  De eigenaar moet het beperkt luchtwaardigheidsbewijs aanvragen bij het DG Luchtvaart. De volledige procedure vindt u in:

  1. Vul een expertiseaanvraag in.

  2. Voeg de nodige documenten toe.

   Technisch dossier

   Gebruikershandboek

   Het handboek moet minstens de volgende gegevens bevatten.

   Onderhoudsprogramma

   Het onderhoudsprogramma moet een gedetailleerde beschrijving zijn van alle onderhoudstaken en hun frequentie.

  3. Stuur de aanvraag per e-mail op naar het DG Luchtvaart.

  4. U ontvangt een betalingsuitnodiging. Betaal het bedrag.

   Gebruik de gestructureerde mededeling in de betalingsuitnodiging.

  5. Het DG Luchtvaart voert een grondige controle uit.

   De controle kan testen op de grond of in vlucht bevatten. Het DG Luchtvaart communiceert vervolgens welke bevindingen verbeterd moeten worden.

  6. Voer de testen aan de grond en in vlucht uit.

   Voer de testen aan de grond en in vlucht uit.

  7. Bezorg het testverslag met een verklaring over de vlieggeschiktheid aan het DG Luchtvaart.

   Het verslag moet een overzicht bevatten van:

   • de werking van de verschillende systemen
   • de motorprestaties aan de grond
   • de parameters en prestaties van het luchtvaartuig in de volgende configuraties:
    • traag taxiën
    • snel taxiën
    • opstijgen
    • stabiliteit en controle
    • vluchten aan hoge snelheid
    • vluchten aan lage snelheid, stall
    • landing
  8. Het DG Luchtvaart levert een beperkt luchtwaardigheidsbewijs af.

   U krijgt het bewijs als:

   • alle eventuele gebreken opgelost zijn
   • de inspecties, testen en proefvlucht succesvol uitgevoerd zijn
 • Geldigheid en verlenging

  Een beperkt luchtwaardigheidsbewijs is een jaar geldig. De verlenging vraagt u ook aan via een expertiseaanvraag bij het DG Luchtvaart. Vraag de verlenging zeker een maand op voorhand aan om vertraging te vermijden. Voor een verlenging voert het DG Luchtvaart opnieuw een herbeoordeling van de luchtwaardigheid uit.

  Stampe SV4

  Het Stampe SV4-vliegtuig is een Belgisch historisch vliegtuig. Sinds 2016 heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer de verantwoordelijkheden van houder van het typecertificaat voor Stampe SV4-vliegtuigen overgenomen. Daardoor kunt u nu voor die vliegtuigen een internationaal geldig ICAO-luchtwaardigheidsbewijs aanvragen in plaats van een alleen in België geldig beperkt luchtwaardigheidsbewijs.

  Nuttige documenten:

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : generalaviation@mobilit.fgov.be