Mag mijn toestel vliegen?

Een luchtvaartuig moet luchtwaardig zijn om ermee te mogen vliegen. Luchtwaardigheid gaat over het ontwerp, het onderhoud, de herstelling en het veilige gebruik van een luchtvaartuig. De luchtwaardigheid omvat diverse stappen: van de eerste goedkeuring van een nieuw luchtvaartontwerp tot permanente veiligheidsvoorschriften voor een luchtvaartuig.

Een luchtvaartuig dat in België ingeschreven is, moet een luchtwaardigheidsbewijs hebben. Dat is een certificaat dat aangeeft dat een luchtvaartuig aan de certificeringsvereisten beantwoordt. Het moet tijdens elke vlucht aan boord zijn en geeft toelating tot het luchtverkeer. Voor toestellen onder Europese wetgeving moet dat certificaat vergezeld zijn van een geldig certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (ARC).

Als de aflevering van een luchtwaardigheidsbewijs vertraging oploopt, niet mogelijk is of tijdelijk niet geldig is, kunt u in bepaalde gevallen een luchtvaartpas aanvragen. Dat is een tijdelijke vliegvergunning voor uw luchtvaartuig.

Voor elk luchtvaartuig met een luchtwaardigheidsbewijs moet ook een geluidscertificaat beschikbaar zijn.

Daarnaast moet u het luchtvaartuig continu onderhouden op basis van een onderhoudsprogramma.

Als u het luchtvaartuig wilt uitvoeren (naar het buitenland voor luchtvaartuigen onder Belgische wetgeving of naar een land buiten Europa voor luchtvaartuigen onder Europese wetgeving), hebt u een bewijs voor uitvoer nodig.

Wilt u de toelating tot het Belgische luchtverkeer voor een luchtvaartuig waarvoor u niet over een internationaal erkend luchtwaardigheidsbewijs beschikt, dan moet u een tijdelijke toelating tot overvliegen aanvragen.

Wie staat in voor de eerste goedkeuring van nieuw gebouwde luchtvaartuigen?

Europa

Het Europese Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (European Aviation Safety Agency of EASA) levert de meeste goedkeuringen voor nieuwe, in Europa gebouwde luchtvaartuigen af. Zo kunnen constructeurs één goedkeuring krijgen die vervolgens in alle lidstaten van de Europese Unie erkend wordt.

Buiten Europa

Luchtvaartuigen die buiten Europa gebouwd zijn, worden normaal gezien gecertificeerd door de regelgevende instanties in het betrokken land. Als u in dat geval het luchtvaartuig wilt inschrijven in een Europese lidstaat, moet u nagaan of het EASA:

  • de certificering erkent
  • voor dat luchtvaartuigtype een specifiek typecertificaat en/of een gegevensblad van het typecertificaat opgesteld heeft

Meer informatie vindt u op de website van het EASA (Products Certification). Dit specifieke aspect geldt ook voor iedere wijziging die aangebracht wordt aan een in een Europese lidstaat ingeschreven luchtvaartuig.

Het EASA heeft rond permanente luchtwaardigheid en certificering diverse internationale samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met landen buiten de Europese Unie. De afspraken en bilaterale overeenkomsten vindt u ook op de website van het EASA (International Cooperation).

België

Voor een aantal categorieën van luchtvaartuigen is de Belgische regelgeving van toepassing. Het gaat om niet-EASA-luchtvaartuigen, de zogenaamde annex I-luchtvaartuigen. De documenten rond luchtwaardigheid voor die vaartuigen vraagt u aan bij het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer.