Exploitant

Changed
26/05/2023

Wie valt er in de categorie open?

 • Alle recreatieve piloten mogen vluchten uitvoeren in de categorie OPEN. Normaal gezien vallen de meeste recreatieve vluchten in deze categorie. Lees voor de zekerheid de tabel waarin alles wordt samengevat nog eens na. Voor activiteiten van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen worden er echter bijzondere bepalingen voorzien.
 • Professionele exploitanten mogen hun vluchten ook uitvoeren in de categorie OPEN zolang zij zich aan de relevante exploitatievoorwaarden houden. 

Hoe kan ik vluchten uitvoeren in de categorie OPEN?

 • Verzekering: u moet een verzekering afsluiten om alle mogelijke lichamelijke en materiële schade te dekken, voor u uw registratieaanvraag indient.
  • UAS met een maximale startmassa < 20 kg: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;  Het is mogelijk dat uw gezinsverzekering puur recreatieve vluchten dekt. Vraag dit zeker na bij uw verzekeraar!
  • UAS met een maximale startmassa ≥ 20 kg: specifieke verzekering;  u moet een verzekering afsluiten overeenkomstig de bepalingen in de verordening betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen (Verordening (EG) Nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004).
 • Zich registreren: Als u in België woont of als uw hoofdkantoor hier gevestigd is, dan moet u zich verplicht bij het DGLV registreren als "UAS-exploitant" via een online portaal(externe link) voor u vluchten mag uitvoeren. Aan het einde van de registratieprocedure krijgt u een registratienummer voor UAS-exploitanten, dat u op alle door u gebruikte drones moet aanbrengen.
  • U moet zich niet registreren als u:
   • een UAS gebruikt van minder dan 250 g zonder camera of andere sensor die persoonsgegevens kan opvangen ;
   • een "speelgoeddrone" gebruikt (die dus voldoet aan richtlijn 2009/48/CE over speelgoed) van minder dan 250 g, zelfs als er een camera of andere sensor opzit.
  • Uw UAS zelf moet niet worden geregistreerd.
  • Met uw registratienummer mag u in alle Europese lidstaten vliegen.

Beginnen met vliegen: u hoeft dit niet aan te geven bij het DGLV. U hoeft uw UAS enkel te laten besturen door een bekwame piloot en de voorwaarden te respecteren van de subcategorie waarin de vluchten plaatsvinden, inclusief het gebruik van een UAS met het correcte klasselabel. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)