Opvolging veiligheidsaanbevelingen

Changed
30/06/2022

Alle veiligheidsaanbevelingen in de burgerluchtvaart worden opgenomen in het ‘Safety Recommendations Information System’ (SRIS), de Europese centrale databank. SRIS biedt een gecentraliseerde en gestandaardiseerde manier aan voor het verzamelen, delen, opvolgen en analyseren van veiligheidsaanbevelingen die voortvloeien uit onderzoeken naar luchtvaartongevallen en ernstige incidenten.

Om specifiek de aanbevelingen van de Belgische AAIU te bekijken, consulteer je bovenstaande website en:

  1. Klik op ‘Advanced filter’.
  2. Selecteer ‘België’ in het veld ‘Originator equal to’.
  3. Klik vervolgens op ‘Search’.

De instanties aan wie een veiligheidsaanbeveling gericht is, kunnen ook reageren. Deze reacties en mogelijke bijkomende acties van de organisaties worden sinds 1 juli 2019 ook opgenomen in de databank.