Flight Data Monitoring (FDM)

Changed
09/04/2024

Veel van de veiligheidsprestatiemetingen die zijn vastgesteld om veiligheidskwesties op niveau van de organisatie te monitoren, zijn gebaseerd op gegevens van FDM-programma's. FDM is het proactieve gebruik van digitale vluchtgegevens van routineoperaties om de veiligheid van de luchtvaart te verbeteren. FDM is verplicht voor vliegtuigen met een maximum gecertificeerde startmassa van meer dan 27.000 kg. FDM biedt de mogelijkheid operationele veiligheidstendensen te monitoren en te evalueren, gevaren en risicoprecursoren te identificeren en passende corrigerende maatregelen te nemen.

 

EASA en de nationale luchtvaartautoriteiten hebben een groep van deskundigen opgericht, de European Authorities Coordination Group on FDM (EAFDM). EASA stimuleert acties van lidstaten om FDM-programma's van vliegtuigexploitanten te verbeteren en helpt lidstaten om toezicht te houden op de standaardisering van FDM-gebeurtenissen die relevant zijn voor de belangrijkste veiligheidsprioriteiten van het nationale veiligheidsprogramma.

 

Het DGLV bevordert de operationele veiligheidsvoordelen van FDM en stimuleert een open dialoog over FDM-programma's die plaatsvindt in het kader van een cultuur van billijkheid (just culture). Het DGLV moedigt de exploitanten aan gebruik te maken van de documenten over goede praktijken die door het Europese FDM-forum van exploitanten (EOFDM) zijn opgesteld.