Overvluchten

Changed
15/12/2022

Een overvlucht betreft het recht om over het Belgische grondgebied te vliegen zonder er een landing uit te voeren.

Burgerluchtvaartuigen met een ICAO ‘Standard Airworthiness Certificate’ en een registratie in een staat die de onderstaande overeenkomsten heeft ondertekend, mogen zonder speciale toelating over Belgisch grondgebied vliegen.

  • Overeenkomst voor de Internationale Burgerlijke Luchtvaart;
  • Overeenkomst voor de doortocht van internationale luchtdiensten (transitovereenkomst voor geregelde luchtdiensten);

Multilaterale Overeenkomst voor de commerciële rechten van niet-geregelde luchtdiensten in Europa.

 

Toelating aanvragen

Andere burgerluchtvaartuigen moeten via mail een aanvraag indienen, minstens 3 werkdagen vóór de aanvang van de overvlucht. Voor geregelde luchtdiensten en van een reeks passagiersvluchten, is dat 1 maand vóór de aanvang van het IATA-seizoen waarop het programma of de reeks betrekking heeft. In België zijn zaterdag, zondag en officiële feestdagen, geen werkdagen.

Voor de aanvraag is volgende informatie nodig:

  • naam, volledig adres, telefoonnummer, faxnummer en/of e-mail;
  • registratiekenmerk, nationaliteit en type van het luchtvaartuig;
  • luchthaven van vertrek en aankomst;
  • route, datum van de vlucht, tijdstip en locatie van doortocht aan de Belgische FIR grenzen.

Luchtvaartuigen zonder ICAO ‘Standard Airworthiness Certificate’ moeten een aanvraag indienen voor ‘Tijdelijke toelating tot overvliegen'. Meer informatie hieroverover vindt u op deze pagina.

 

Opgelet

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens is een afzonderlijke machtiging nodig: ‘Application for permission to carry dangerous goods and/or arms Form B’.

In geval van het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens, kunnen verkeersrechten pas verleend worden ná de goedkeuring door de bevoegde dienst van het DGLV. U kan de dienst “Gevaarlijke goederen” contacteren via BCAA.DangerousGoods@mobilit.fgov.be

Meer informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens vindt op deze pagina.

 

Staatsvluchten van buitenlandse staten

Overvluchten van en/of landingen op Belgisch grondgebied voor diplomatieke vluchten of staatsvluchten moeten door de diplomatieke vertegenwoordiging van het betrokken land in België, tijdig aangevraagd worden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Meer informatie vindt u op deze pagina.

 

Contact

traffic.rights@mobilit.fgov.be

Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot en met 17.00 uur lokale tijd