Melding van wijzigingen functionele systemen

Changed
15/06/2022

Melding van wijzigingen

Tijdens het certificeringsproces van een ATM/ANS-dienstverlener controleert de BSA-ANS of deze aanbieder voldoet aan de toepasselijke bepalingen van de gemeenschappelijke eisen, gepubliceerd in de bijlagen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/373 van de Commissie.  Wijzigingen die door de gecertificeerde aanbieder worden gepland, zijn onderworpen aan veiligheids- en nalevingstoezicht door de BSA-ANS. 

Wijzigingen die moeten worden gemeld

ATM/ANS-dienstverleners gevestigd in België moeten de BSA-ANS op de hoogte brengen van volgende geplande wijzigingen:

  • veranderingen in het functionele systeem of die het functionele systeem beïnvloeden;  
  • wijzigingen in de dienstverlening, het beheersysteem van de dienstverlener en/of het veiligheidsbeheersysteem, die het functionele systeem niet beïnvloeden. 

Een functioneel systeem is een combinatie van procedures, human resources en apparatuur (inclusief hardware en software) om een functie uit te voeren onder ATM/ANS. 

Bij elke melding van een wijziging in het functionele systeem of die invloed heeft op het functionele systeem is een analyse van de bijhorende risico's nodig.

Beoordeling door BSA-ANS

Op basis van de door de aanbieder verstrekte informatie zal de BSA-ANS beslissen of de wijziging wordt herzien. Bij een herzieningsbesluit kan de dienstverlener de wijziging pas doorvoeren na goedkeuring van de BSA-ANS. 

Meldingsprocedures voor wijzigingen

De BSA-ANS beoordeelt het voorstel van de dienstverlener en geeft een goedkeuring als de naleving van de regelgeving wordt gevolgd voor: 

de change management procedures van functionele systemen. 

de procedures voor het beheer van wijzigingen in het beheersysteem en het veiligheidsbeheersysteem.