Interoperabiliteit

Changed
26/08/2022
 • Doelstelling

  Het doel van Verordening (EG) 552/2004 (Interoperabiliteitsverordening), gewijzigd door Verordening (EU) 2018/1139, is het bereiken van interoperabiliteit tussen de verschillende systemen, componenten en bijbehorende procedures van het Europese beheersnetwerkluchtverkeer. 

  Deze regeling heeft betrekking op acht gebieden: 

  • beheer van het luchtruim; 
  • beheer van luchtverkeersstromen; 
  • luchtverkeersdiensten; 
  • de meldingen; 
  • navigatie ; 
  • het toezicht; 
  • luchtvaartinformatiediensten; 
  • meteorologische diensten. 
 • Regelgevend kader

  De interoperabiliteitsregels zijn onderverdeeld in drie niveaus: 

  1) De essentiële eisen zoals gedefinieerd in paragraaf 3 'Systemen en componenten' van bijlage VIII van Verordening (EU) nr. 2018/1139. 

  2) De uitvoeringsmaatregelen zoals bepaald in de volgende verordeningen: 

  • reglement (EU) No 1079/2012 voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het Europese luchtruim; 
  • reglement (CE) No 1032/2006 voor de coördinatie en transfers van vluchten; 
  • reglement (EU) No 1207/2011 voor de uitvoering en interoperabiliteit van bewakingsactiviteiten; 
  • reglement (CE) No 1033/2006 voor vliegplannen tijdens de pre-flight fase; 
  • reglement (CE) No 29/2009 voor datalinkdiensten; 
  • reglement (CE) No 262/2009 voor ondervragingscodes modus S; 
  • reglement (EU) No 1206/2011voor de identificatie van een luchtvaartuig als onderdeel van bewakingsactiviteiten. 

  3) Communautaire specificaties, waarvan het gebruik door fabrikanten van onderdelen facultatief is. Zij zorgen voor de naleving van essentiële eisen en uitvoeringsmaatregelen.

 • Verplichtingen voor ATM/ANS-dienstverleners

  ATM/ANS-dienstverleners moeten controleren of systemen voldoen aan essentiële eisen en uitvoeringsmaatregelen. Voordat ze een systeem in gebruik nemen, moeten ze een EG-keuringsverklaring opstellen die de naleving bevestigt en deze samen met een technisch dossier indienen bij BSA-ANS.

  Verplichtingen voor fabrikanten van onderdelen

  De fabrikant van de onderdelen garandeert door een EG-verklaring van overeenstemming of van geschiktheid voor gebruik, dat de bepalingen van de essentiële eisen en de relevante uitvoeringsmaatregelen op het gebied van interoperabiliteit werden toegepast. Het technisch dossier dat de ATM/ANS-dienstverlener aanlevert bij het BSA-ANS bevat ook kopieën van de CE-verklaring van conformiteit of gebruiksgeschiktheid voor de onderdelen.