Dienst Luchthavens

Changed
20/12/2022

De dienst Luchthavens van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer is verantwoordelijk voor een aantal onderscheiden gebieden. Deze gebieden worden op deze pagina opgesomd.

Luchtvaartterreinen

De dienst Luchthavens stelt de veiligheidsreglementering voor de luchtvaartterreinen op. De dienst is ook verantwoordelijk voor de audits en de controles van deze luchtvaartterreinen. Hiertoe reikt de dienst certificaten, toelatingen en adviezen uit.

Voor meer informatie kan u terecht op onze pagina Luchtvaartterreinen.

Hindernissen en bebakeningen

De dienst Luchthavens waakt erover dat de luchtvaart niet door hindernissen wordt gehinderd. Hij stelt daarvoor beschermde oppervlakten en zones in die de bewegingen van de luchtvaartuigen beschermen. Hij geeft ook advies inzake constructies die de luchtvaart zouden kunnen verstoren. Deze adviezen bevatten met name voorschriften voor de bebakening.

Voor meer informatie kan u terecht op onze pagina Hindernissen en bebakeningen.

Aanvragen van luchtvaartactiviteiten

De dienst Luchthavens behandelt de aanvragen van toelatingen voor luchtvaartactiviteiten. Het kan met name gaan om aanvragen betreffende ballonvaart, valschermspringen, luchtvaartmeetings of aanvragen om activiteiten te organiseren die de luchtvaart kunnen hinderen (vuurwerk, afwerpen van voorwerpen, enz.).

Voor meer informatie over de aanvragen van toelatingen voor luchtvaartactiviteiten kan u terecht op onze pagina Een evenement organiseren.

Luchthaven Brussel-Nationaal

Wat de luchthaven Brussel-Nationaal betreft, is de dienst Luchthavens verantwoordelijk voor:

  • de voorbereiding en uitvoering van het beleid inzake de erkenning van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven;
  • de follow-up van de luchthavenreglementering met betrekking tot de slots, de grondafhandeling, de exploitatievergunningen en de luchthavengelden;

De dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal treedt op als economische regulator van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.airports@mobilit.fgov.be