Opleidingen en certificeringen

Changed
23/10/2023
 • De beveiligingswereld heeft competente, gecertificeerde mensen nodig om beveiligingsmaatregelen te implementeren. Maar ze moeten ook voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van beveiliging.

  In dit opzicht heeft het Directoraat-Generaal Luchtvaart twee missies: verificatie en certificering.

  Verificatie

  Tijdens inspecties of audits controleren de inspecteurs van het DGLV of deze mensen voldoen aan de verordening (EU) 2015/1998, het Belgian National Aviation Security Program en het National Aviation Security Training Program.

  Ze controleren of de opleidingsdossiers volledig zijn, en of deze regelgeving goed werden hernomen in hun opleidingsprogramma, d.w.z.:

  • initiële opleiding
  • periodieke opleiding (refresh)
  • opleiding op de werkplek (On Job Training)

  Voor sommige opleidingen is het noodzakelijk om een certificering te behalen; dit is de tweede missie.

  Certificatie

  Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde functies uit te voeren aanwezig zijn, organiseert het DGLV verplichte periodieke examensessies. Deze vinden plaats in het administratieve hoofdkwartier van het DGLV in Brussel:

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directoraat-Generaal Luchtvervoer – Dienst Luchtvaartbeveiliging
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

  Je kunt je inschrijven voor het examen via je werkgever of opleidingscentrum. Mail voor meer informatie naar bcaa.avsec.administration@mobilit.fgov.be.

  Examen voor de verantwoordelijke beveiligingsmanager (11.2.5)  

  • Personen die deze certificering willen behalen, moeten een standaard achtergrondonderzoek hebben doorlopen voordat ze de training kunnen volgen in een goedgekeurd en gecertificeerd centrum. Daarna kunnen ze zich registreren en het examen afleggen. Om de BVL-functie te mogen uitvoeren, vereist de nieuwe reglementering een uitgebreid achtergrondonderzoek.
  •  Het examenresultaat is 5 jaar geldig.

  CBT-examen voor luchtvrachtbeveiligers (screeners cargo-ruim-kabine)

  • Volgens de voorschriften moeten mensen die met apparatuur voor radioscopische beeldvorming werken een initiële opleiding volgen voordat ze het examen afleggen.
  • Het examenresultaat is 3 jaar geldig.
  • Tijdens de geldigheidsperiode van dit certificaat moet de persoon in kwestie een periodieke training volgen van minstens 6 uur per periode van 6 maanden.

  Andere noodzakelijke luchtvaartbeveiligingsgerelateerde certificeringen

  1. De certificering van opleidingscentra

   In België worden de opleidingscentra voor luchtvaartbeveiligingscertificering gecontroleerd en gecertificeerd door de dienst Luchtvaartbeveiliging van het DGLV.

  2. De certificering van luchtvaartbeveiligingsinstructeurs (gecertificeerd of gekwalificeerd)

   Een volledig dossier moet samen met het e-FORM Instructors aanvraagformulier worden opgestuurd naar de dienst Luchtvaartbeveiliging.

  3. De certificering van de opleidingsmodules die door de entiteiten worden verstrekt (11.2.7, 11.2.3.9 en/of 11.2.3.10)

   Een volledig dossier moet samen met het e-FORM Opleiding aanvraagformulier worden opgestuurd naar de dienst Luchtvaartbeveiliging.

  4. De certificering van hondengeleide teams die willen werken op het gebied van luchtvaartbeveiliging

   • De EDD-teams (Explosive Detection Dog) moeten zich registreren bij een centrum dat is goedgekeurd en gecertificeerd door de CAA (Civil Aviation Authority). In België is deze rol toegewezen aan de dienst Luchtvaartbeveiliging van het DGLV.
   • Nadat ze hun opleiding hebben afgerond, leggen ze hun examen af in het federale politiecentrum van de DACH in Neerhespen (Canine Support Department). Dit centrum is ook gecertificeerd door de dienst Luchtvaartbeveiliging van het DGLV.
   • Nadat ze hun initiële certificaat hebben behaald, worden de honden-afhandelingsteams uitgenodigd om zich in te schrijven en de "EDD free running" training te volgen om officieel gecertificeerd en goedgekeurd te worden om in een luchthavenomgeving te werken.
   • Het doel is dat deze EDD-teams worden opgeleid en gecertificeerd om te voldoen aan de Europese regelgeving en het Besluit van de Directeur-generaal van het DGLV over het gebruik van explosievenopsporingshonden in het kader van de beveiliging van de burgerluchtvaart, alsook om hun taken te kunnen uitvoeren.
 • Verzoeken en vragen over certificering of andere informatie kunnen worden gericht aan avsec.training@mobilit.fgov.be.