Beveiliging burgerluchtvaart

Changed
05/09/2022

Het directoraat-generaal Luchtvaart is als bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor toezicht op en controle van de luchtveiligheid.
 
Meer specifiek is de dienst Luchtvaartbeveiliging aangewezen om de gemeenschappelijke basisnormen - vastgelegd door de Europese Verordening nr. 300/2008 en de uitvoeringshandelingen - om te zetten in het Belgische wetgevende kader. Daartoe stelt de dienst het nationale programma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart op en ziet toe op de uitvoering ervan.
 
De dienst is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van en het toezicht op de implementatie van de veiligheidsnormen. Het doel is de burgerluchtvaart te beschermen tegen wederrechtelijke daden die de veiligheid in gevaar brengen.
 
De maatregelen die door de instanties worden genomen, moeten daarom doelgericht commerciële activiteiten mogelijk maken die de veiligheid garanderen van passagiers en hun bagage, maar ook van goederen.
 
Elk jaar hebben we in België ongeveer 35 miljoen passagiers en 1.430.450 ton vracht die via onze luchthavens circuleren.
 
Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten op het vlak van beveiliging van de burgerluchtvaart:

  • screening van passagiers, handbagage en ruimbagage
  • luchthavenbeveiliging zoals. toegangscontrole en inspectie/controle van passagiers, personeel, voertuigen en bewaking van gebieden nabij luchthavens
  • beveiliging van vliegtuigen
  • de kwaliteit van het (beveiligings)personeel
  • antecedentenonderzoek uitvoeren voor luchthavenpersoneel
  • controle van de lading
  • de veiligheid van navigatiefaciliteiten

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : inspection.air.security@mobilit.fgov.be