Ontheffingen (Exemptions) aanvragen

Changed
29/11/2022
 • Het directoraat-generaal Luchtvaart kan in geval van onvoorziene dringende operationele omstandigheden of operationele behoeften van beperkte duur, ontheffing verlenen van sommige van de in de Verordening (EU) No 2018/1139 en uitvoeringsvoorschriften daarvan voorgeschreven eisen, mits de veiligheid daardoor niet in het gedrang komt.

   

  Indien een Belgische luchtvaartorganisatie of persoon wenst gebruik te maken van deze ontheffingen op basis van artikel 71 van de Europese regelgeving (EU) No 2018/1139, dient deze organisatie of persoon hiervoor een formeel verzoek in bij het directoraat-generaal Luchtvaart door onderstaand document in te vullen. De duur van de ontheffing bepaalt welk artikel en welk bijhorend formulier dient te worden gebruikt: indien de ontheffing een periode beslaat van 8 maanden of langer dan moet de aanvraag gebaseerd zijn op artikel 71 (2). De periode van eventuele aansluitende voorafgaande ontheffingen met hetzelfde onderwerp moet hieron worden meegerekend. Voor periodes korter dan 8 maanden, moet de aanvraag gebaseerd zijn op artikel 71 (1).

   

  Exemption art. 71 (1) Application form: periode korter dan 8 maand

   Exemption art. 71 (2) Application form: periode 8 maand of langer

   

  Het verzoek bevat een gedocumenteerd dossier, dat de oorzaak en de behoefte voor het gebruik van artikel 71 (1) of 71 (2)  duidelijk aantoont. De aanvrager voert een risicoanalyse uit. Deze risicoanalyse toont aan dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt bereikt dan deze beschreven in de Verordening (EU) No 2018/1139 en uitvoeringsvoorschriften daarvan voorgeschreven essentiële eisen.

   

  Alle ontheffingen gebaseerd op artikel 71 (2) worden aan het Europees Agentschap voor de Luchvaartveileigheid (EASA), de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie gemeld. De Europese Commissie kan, op advies van EASA, deze ontheffingen intrekken.

   

  Ontheffingen (Exemptions) toegestaan door het DGLV

  1. Ontheffingen (Exemptions) toegestaan door het DGLV

   De DGLV kan in sommige gevallen ontheffingen op België geregistreerd vliegtuigen toestaan, op basis van relevante regelgeving.

   Deze ontheffingen zijn in de tabel onderstaand opgenomen. Elke eigenaar of operator van een België geregistreerd vliegtuigen die aan de voorwaarden voldoen van de ontheffing kunnen het toepassen en informeren de DGLV.

   Type luchtvaartuig Onderwerp Ontheffing
   Helikopter Robinson R22 en R44 Ontheffing op het artikel CAT.IDE.H.205 (b) (2) van EU 965/2012 Link
   Ballonen Opleiding voor de nationale vergunningen van bestuurder van vrije ballon Link
   Pipistrel Virus Electro SW 128 Piloten, opleidingsorganisaties en instructeurs en examinatoren mogen dit luchtvaartuig in VFR besturen onder de bestaande klassebevoegdverklaringen voor éénmotorige zuigervliegtuigen (SEP). Link
   Pipistrel Virus Electro SW 128 Exploitanten van dit luchtvaartuig die betrokken zijn bij operaties die vallen binnen het toepassingsgebied van Part-NCO (NCO VFR-vluchten) worden ontheven van de vereisten NCO.OP.125, NCO.OP.145, NCO.OP.155 en NCO.OP.185. Link