CSAM: voor een beveiligde toegang van online diensten

Changed
05/09/2022

De toegang tot de online diensten van het Aviation Portal of Drone Portal verloopt via CSAM of de identiteitskaart (eID). De FOD Mobiliteit en Vervoer voorziet een veilige toegang via eID, de Itsme-app of sms.  

CSAM voor organisaties 

Als u een organisatie vertegenwoordigt, heeft u een account bij CSAM nodig. CSAM is de officiële toegangspoort tot de online diensten van de federale overheid.  

  • Kijk na of uw organisatie bij CSAM is geregistreerd en wie in uw organisatie de toegangen beheert.
  • Als deze formaliteiten in orde zijn, kan de toegangbeheerder beveiligde toegangen toekennen aan medewerkers in de organisatie.
  • Het beheer van deze toegangen, bijvoorbeeld wanneer een medewerker de organisatie verlaat, is de verantwoordelijkheid van de organisatie en de beheerder. Het Directoraat-generaal Luchtvaart kan dit niet voor u doen.

Rollenbeheer in CSAM 

Het principe van rollenbeheer binnen de CSAM-omgeving is gebaseerd op een hoofdtoegangsbeheerder en toegangsbeheerders binnen de organisatie.  

De hoofdtoegangsbeheerder:  

  • wordt per organisatie aangesteld door de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie 
  • kan bijkomende toegangsbeheerders aanstellen binnen de organisatie voor een of meerdere domeinen (bijvoorbeeld mobiliteit, financiën, economie …) 
  • kan rollen toekennen aan medewerkers binnen de organisatie zodat zij een aantal online diensten kunnen gebruiken 

Binnen uw organisatie zou reeds een (hoofd)toegangsbeheerder aangesteld moeten zijn. 

Als dit niet zo is, kunt u de procedure beschreven op de website van CSAM volgen zodat de toegangsbeheerder zo snel mogelijk gekend is.  

Meer informatie en een handleiding vindt u op www.CSAM.be.