Welke documenten moet ik aan mijn registratieaanvraag voor pleziervaartuigen toevoegen?

Opgelet:

1. Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs van het pleziervaartuig kan een factuur, verkoopcontract of notarisakte zijn.

Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen:

  • de voornaam en de naam van de verkopers en kopers
  • het volledige adres van de verkopers en kopers
  • de datum
  • de prijs
  • de beschrijving van het vaartuig
  • de handtekening van alle verkopers en kopers

2. Nationaliteitsbewijs (alleen voor niet-Belgische eigenaars)

De niet-Belgische eigenaar is een natuurlijke persoon

Een nationaliteitsbewijs (met geboorteplaats en -datum) of een kopie van de identiteitskaart of het paspoort.

De niet-Belgische eigenaar is een rechtspersoon

Een bijgewerkte kopie van de statuten.

3. Volmachtformulier (als er meerdere eigenaars zijn of indien de aanvraag door een andere persoon dan de eigenaar(s) wordt ingediend).

Een door alle eigenaars ondertekend volmachtformulier (u vindt een volmachtformulier in de aanvraagmodule). Gebruikt u een volmachtformulier, dan moet u daarin een contactpersoon opgeven. Die contactpersoon moet dan de aanvraag indienen.

4. Conformiteitsverklaring

Pleziervaartuig in de handel gebracht of in bedrijf gesteld vanaf 16 juni 1998

De verklaring van overeenstemming CE.

Opgelet: voeg het volledige document toe (ook de opgelegde normen/ISO).

Pleziervaartuig in de handel gebracht of in bedrijf gesteld voor 16 juni 1998

Het bewijs dat het vaartuig ingeschreven was of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de Europese Economische Ruimte vóór 16 juni 1998. Niet van toepassing voor Europese vaartuigen.

Waterscooter of viertaktmotor in de handel gebracht of in bedrijf gesteld vanaf 1 januari 2006

De verklaring van overeenstemming CE.

Waterscooter of viertaktmotor in de handel gebracht of in bedrijf gesteld voor 1 januari 2006

Het bewijs dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel gebracht werd of in bedrijf gesteld werd in de Europese Economische Ruimte vóór 1 januari 2006. Niet van toepassing voor Europese motoren of waterscooters.

Tweetaktmotor in de handel gebracht of in bedrijf gesteld vanaf 1 januari 2007

De verklaring van overeenstemming CE.

Tweetaktmotor in de handel gebracht of in bedrijf gesteld voor 1 januari 2007

Het bewijs dat de tweetaktmotor in de handel gebracht werd of in bedrijf gesteld werd in de Europese Economische Ruimte vóór 1 januari 2007. Niet van toepassing voor Europese motoren.

5. Attest van schrapping indien het vaartuig in een ander land werd geregistreerd

6. Kleurenfoto’s

  1. een kleurenfoto van het zijaanzicht van uw vaartuig
  2. een kleurenfoto van het rompidentificatienummer van uw vaartuig (ook CIN-code van Craft Identification Number of HIN-nummer van Hull Identification Number genoemd) (verplichting voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998). We vragen echter om, ook bij vaartuigen met bouwjaar voor 1998, grondig na te kijken of er niet alsnog een plaat met rompnummer aangebracht werd. Gelieve ook daarvan een foto toe te voegen aan het dossier.
  3. een kleurenfoto van de CE-markering van uw vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998)